BAKTERİYOLOJİST Nedir?

BAKTERİYOLOJİST kelimesi ilk harfi B ve son harfi T olan bir kelimedir. Başında b sonunda t olan kelimenin birinci baş harfi b , ikinci harfi a , üçüncü harfi k , dördüncü harfi t , beşinci harfi e , altıncı harfi r , yedinci harfi i , sekizinci harfi y , dokuzuncu harfi o , onuncu harfi l , onbirinci harfi o , onikinci harfi j , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi s , onbeşinci harfi t şeklindedir. Başı b sonu t olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

BAKTERİYOLOJİST anlamı

Bakteriyoloji uzmanı.

BAKTERİYOLOJİST hakkında bilgiler

BAKTERİYOLOJİST ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük