BAB ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "bab" olan, toplam 96 adet kelime bulunmaktadır. bab ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu bab ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde bab olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

BABALANABİLMEK

13 harfli kelimeler

BABACANLAŞMAK, BABALANABİLME

12 harfli kelimeler

BABACANLAŞMA, BABAYİĞİTLİK, BABASANLILIK, BABASOYLULUK, BABAYERLİLİK

11 harfli kelimeler

BABAYANİLİK, BABAANNELİK, BABAYİĞİTÇE

10 harfli kelimeler

BABACANLIK, BABALANMAK, BABASIZLIK, BABAARSLAN, BABADERESİ, BABADİREĞİ, BABAKLAMAK, BABAKONAĞI, BABALIOĞLU, BABASULTAN, BABAYAĞMUR

9 harfli kelimeler

BABACANCA, BABACILIK, BABAFİNGO, BABALANMA, BABAYİĞİT, BABAHIZIR, BABAKUDUM, BABAMBAŞI, BABAOCAĞI, BABATORUN, BABAYAKUP, BABAYANLI, BABAYERLİ

8 harfli kelimeler

BABAANNE, BABAESKİ, BABAİLİK, BABAYANİ, BABACANI, BABADERE, BABADİYE, BABAERKİ, BABAHAKİ, BABAİGİT, BABAKALE, BABAKAYA, BABAKLIK, BABAKOLİ, BABAOĞLU, BABAYAKA

7 harfli kelimeler

BABACAN, BABACIK, BABACIL, BABAÇKO, BABADAĞ, BABAEVİ, BABAKÖŞ, BABALIK, BABASIZ, BABIALİ, BABİLİK, BABACCA, BABAÇAN, BABAÇAY, BABAÇÇA, BABADAT, BABAKÖY, BABALAÇ, BABALAR, BABALIG, BABALIH, BABALUĞ, BABAŞÇA, BABATÇA, BABBACI

6 harfli kelimeler

BABACA, BABALI, BABACI, BABALİ, BABASİ, BABATA, BABBIK

5 harfli kelimeler

BABAÇ, BABAİ, BABAĞ, BABAK, BABAL, BABAM, BABAŞ, BABAT, BABBA

4 harfli kelimeler

BABA, BABİ, BABE

3 harfli kelimeler

BAB

Bazı kelimelerin anlamları

BAB

Uygun, eş, denk, akran. Kap. başlık (Titel, titre).

BABAYANİLİK

Babayani olma durumu.

BABAYİĞİTLİK

Babayiğit olma durumu, babayiğitçe davranış.

BABASIZLIK

Yetimlik.

BABAYİĞİTÇE

Babayiğide yakışır bir biçimde.

BABALANABİLME

Babalanabilmek işi.

BABASOYLULUK

Soyun, kalıtın ya da orunun yalnızca ya da öncelikle erkek üye yoluyla belirlendiği aile düzeni.

BABALANMAK

Babaları tutmak, öfkelenmek. Diklenmek, kabadayıca davranmak.

BABACANLAŞMA

Babacanlaşmak durumu.

BABAANNELİK

Babaanne olma durumu. Babaanneye yakışan davranış.

BABACANLIK

Babacan olma durumu, cana yakınlık.

BABALANABİLMEK

Babalanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

BABACANLAŞMAK

Babacan duruma gelmek.

BABAYERLİLİK

Evlenen çiftin kocanın babasının oturduğu yerde oturmasını öngören evlilik düzeni.

BABASANLILIK

Doğan çocuğa babasının ya da baba soyundan başka yakınlarının adının verildiği evlilik düzeni.

BABAARSLAN

Erzincan şehri, Cengerli bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  -   -   -  

Anlamında BAB bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BAB geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ATALIK

Ataya yakışır davranış, babalık.

BABAEVİ

Baba ocağı.

BABAİLİK

XIII. yüzyılda Baba İshak'ın kurduğu tarikat.

BABACIK

Babalara sevgiyle yaklaşıldığını belirten bir söz.

ATA

Baba. Kişinin geçmişte yaşamış olan büyükleri. Dedelerden ve büyükbabalardan her biri.

AKBABA

Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş, kerkes (Vultur monachus). İhtiyar. Çıkarı için başkalarını sömüren.

BABALANMA

Babalanmak işi.

ANIK

Hazır. Ballıbabagillerden, tek yıllık, mavi çiçekli, yemeklere koku vermek için kullanılan bir bitki, dağ reyhanı (Ziziphora).

ATAERKİL

Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden (topluluk), pederşahi, patriarkal.

BABALIK

Baba olma durumu. Üvey baba. Yaşlı veya küçümsenen adamlara söylenen bir seslenme sözü. Kaynata.

BABACA

Baba gibi, babaya yakışır.

AMCA

Babanın erkek kardeşi, baba yarısı, emmi. Yaşlı erkeklere saygı için kullanılan bir seslenme sözü.

ASLANKUYRUĞU

Ballıbabagillerden, eskiden hekimlikte terletici olarak kullanılan bir bitki, yer pırasası (Leonurus).

BABALI

Babası olan. Zaman zaman sinir nöbeti geçiren.

BABACILIK

Devletin türlü sınıflar üzerinde babalık ederek bu sınıflar arasında denge kurmaya çalışması işlemi, paternalizm.

BABAANNE

Babanın annesi.

BABA

Çocuğu olan erkek, peder. Kazılarda çıkarılan toprağın miktarını hesaplayabilmek için yer yer bırakılan toprak dikme. Çok kaliteli, üstün nitelikli. Tarikatların bazısında tekke büyüğü. Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek. Koruyucu, babalık duyguları ile dolu kimse. Çatı merteği. Bir ülkeye veya bir topluluğa yararlı olmuş kimse. Gemi veya iskelede halatın takıldığı yuvarlak başlı iri demir, ağaç veya beton dikme. Anlayışlı, iyi huylu erkek. Silah kaçakçılığı, kara para aklama ve uyuşturucu madde ticareti vb. kirli ve gizli işler yapan çetenin başı. Ata. Bir merdivende, tırabzanın sahanlıkla birleştiği yerde bulunan dikey öge. Bu gibi kimselere verilen unvan.

BABAİ

Babailik tarikatından olan kimse.

AĞABABA

Dede, ata. Bir yerde, bir topluluk içinde etkili olan, sözü geçen, ileri gelen (kimse). Sanı "ağa" olan babaya çocuğunun sesleniş sözü.

BABACIL

Babasını çok seven, babasına çok düşkün olan.