Sonu BAĞLAR ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "bağlar" olan, toplam 19 adet kelime bulunmaktadır. Sonu bağlar ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında bağlar olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde bağlar olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

SALKIMBAĞLAR

11 harfli kelimeler

BİÇERBAĞLAR, BÜYÜKBAĞLAR, GÜMEÇBAĞLAR, GÜMÜŞBAĞLAR, KARŞİBAĞLAR, KÜÇÜKBAĞLAR, YEŞİLBAĞLAR

10 harfli kelimeler

AKÇABAĞLAR, ESKİBAĞLAR, İKİZBAĞLAR, KARABAĞLAR, KAYABAĞLAR, YENİBAĞLAR

9 harfli kelimeler

BAŞBAĞLAR, BOZBAĞLAR, HASBAĞLAR, ŞENBAĞLAR

6 harfli kelimeler

BAĞLAR

Bazı kelimelerin anlamları

BAĞLAR

Yapısındaki eksiciklerle öğeciklerarası kimyasal bağı güçlendirme niteliğinde olan. Diyarbakır kenti, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Erzincan ilinde, Tanyeri bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Hakkâri şehri, Şemdinli belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Muş ili, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

KARABAĞLAR

Aydın ili, Karacasu belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

ESKİBAĞLAR

Erzincan şehri, Kemah ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

KARŞİBAĞLAR

Diyarbakır kenti, Ergani belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

BAŞBAĞLAR

Erzincan şehri, Başpınar bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Erzurum kenti, Oltu ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

SALKIMBAĞLAR

Siirt ili, Bağgöze bucağına bağlı bir yer.

GÜMÜŞBAĞLAR

Elâzığ ili, Harput nahiyesine bağlı bir bölge.

KAYABAĞLAR

Siirt ili, Kurtalan ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

AKÇABAĞLAR

Kilis şehrinde, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

GÜMEÇBAĞLAR

Elâzığ ili, Palu belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

YEŞİLBAĞLAR

Erzurum ili, Olur ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

İKİZBAĞLAR

Siirt ili, Aydınlar ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

KÜÇÜKBAĞLAR

Tokat ilinde, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

BİÇERBAĞLAR

Ekini hem biçen hem de bağ durumuna getiren makine.

BÜYÜKBAĞLAR

Tokat şehrinde, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

YENİBAĞLAR

Denizli şehri, Bozkurt ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

  -   -   -  

Anlamında BAĞLAR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BAĞLAR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KÜPEŞTE

Gemide güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siper, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölüm, korkuluk, parapet. Duvarların üzerine, balkon veya pencerelerin içine çimento ve mozaik karışımı ile yapılmış olan dolgu set, parapet.

FIRÇA

Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte veya bir şeye boya, cila sürmekte kullanılan, bir araya getirilerek bağlanmış kıl vb.nden yapılmış olan araç. Çökmeyi engelleyen bağların oynamasını veya kaymasını önlemek için aralara yerleştirilen direk parçası. Resim yapma sanatı ve biçimi. Paylama.

YAPI

Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina. Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme. Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür. Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün. Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür. Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon. Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür. Bir hücrede, bir dokuda, karmaşık oluşumlu bir organizmada elemanların düzeni.

ANDAL

Bahçe, bağ ve bostanda sulamayı kolaylaştırmak için, toprağın eğimine göre ayrılmış parçalar, maşala, evlek. Evlek sınırı. Bahçe ve bostanlarda evlekler arasındaki su yolu, ark. Sulanan tarla veya bostanda evleklerin suyla dolması, göllenmesi hali: Bahçe andallanıncaya kadar suyu kesme. Pirinç ekmeye elverişli akıntısız, sulak yer, bataklık. Fındığın dövülme zamanı yapılan 40-50 cm. yüksekliğinde ve 80-100 cm. enindeki kabuklu fındık yığını. Tırpan veya makine ile biçilen ekin sapı yığını: Tarlada üç andal ziyan olmuş. Orman içindeki ince uzun mera. Sersem, budala: Ahmet bu sıralarda andallaştı. Filan, falan: Sofraya ekmek, kaşık, andal geldi mi?. Seyrek, aralıklı yapılan iş veya dikiş: Ahmet tarlasını andal sürmüş. Bağ, bahçe sulamak için yapılan hendek, ark. Üzüm bağlarında evlek sırası. Derin su kanalı (Çayağzı). Tütün fidelerinin yetiştirildiği evlek. (Çakallı, Konak, Samsun).

DİL

Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma organı. Ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesini sağlayan ve bağ altına rastlayan saya parçası. Sorguya çekilmek için yakalanan tutsak. Gönül, yürek. Büyükbaş hayvanların haşlanıp pişirildikten sonra yenebilen dili. Kıstak. Belli mesleklere özgü dil. Bazı üflemeli çalgılarda titreşerek ses çıkaran ince metal yaprak. Bir çağa, bir gruba, bir yazara özgü söz dağarcığı ve söz dizimi. Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı. Birçok aletin uzun, yassı ve çoğu hareketli bölümleri. Makaraların ve bastikaların içine yerleştirilmiş olan, üzerinden geçirilen halatı istenilen yöne çevirmeye yarayan, çevresi oluklu, küçük döner tekerlek. Düşmanın durumunu öğrenmek için sorguya çekilmek amacıyla ele geçirilen tutsak. İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban. Anahtar.

BAĞLIK

Bağ yeri, üzüm bağları çok olan yer.

MİLDİYU

En çok bağlarda görülen, peronospora cinsinden, emeçlerini bitkilerin yapraklarına salarak yaşayan asalak bir mantarın oluşturduğu hastalık.

AŞİRET

Dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok boydan oluşan, yapısındaki aileler arasında toplum, ekonomi, din, kan veya evlilik bağları bulunan göçebe veya yerleşik nitelikteki topluluk, oymak.

ANDİLİK

Kadınların, bilhassa kızların bir çeşit yemeni bağlama şekli ki yemeninin bağları saçın altından, kulakların ardından geçirilerek alında düğümlenir: Şu koca koknaya bakın gençler gibi andilik bağlamış.

BAŞAKÇI

Tarlalarda kalmış başakları veya bağlarda dökülmüş meyveleri toplayan kimse.

BAŞAKLAMAK

Tarlalarda, bağlarda kalmış döküntüleri toplamak.

YENİLGİ

Bir yarışmada kaybetme, yenilme, mağlubiyet, hezimet. Yenilen bir ordunun, düzen bağını yitirerek asker onurunun gerektirdiği bütün bağları bozması, bozgun, hezimet. Bir işte, bir uğraşta başarısızlığa uğrama, kaybetme.

AHURA

Hayvanların barındığı yer, ahır, tavla. Bağlardaki kuvvetli üzüm çubuğu.

BAHÇELİK

Bağları, bahçeleri olan yer. Bahçe özelliği taşıyan.

İNZİVA

Toplum hayatından kaçıp tek başına yaşama. Dış dünyayla bütün bağlarını keserek Tanrı'yla birleşebilmek için insanın kendi içine kapanması.

ARDI

Soğan, sarımsak bağları, demetleri. Heybenin iki gözünü ayıran kısım. Erzurum kenti, Horasan ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

ANDON

Kadınların, bilhassa kızların bir çeşit yemeni bağlama şekli ki yemeninin bağları saçın altından, kulakların ardından geçirilerek alında düğümlenir. Çokça kadınlara hakaret için söylenen söz.

DÜRMECE

Bağlarda, tomurcuk, yaprak ve salkım yiyerek yaşayan, sarımsı gece kelebeği (Sparganothis pilleriana).

BALLIK

Bal konulan kap. Ballıbaba. Bağlarda görülen külleme hastalığı.

ANARI

Arı beyi. Çabuk, tez: Evde işim var gel anarı. Ters, aksi: İşim anarı gitti. Ayrı: Bizim at başka hayvanlardan anarı duruyor. İtibaren,-den beri (yer ve zaman hakkında): İpi buradan anarı çek. 2.-den doğru, yönünden, tarafından: Koyunlar bağlardan anarı geldi. Dolayı, ötürü. Karşı taraf, karşı yaka: Anarı yemyeşildir. Öteye, öte taraf, öte: Anarı dur. O yan, o taraf.