Sonu BAĞLAÇ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "bağlaç" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu bağlaç ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında bağlaç olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde bağlaç olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BAĞLAÇ

Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt, rabıt edatı: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır.

  -   -   -  

Anlamında BAĞLAÇ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BAĞLAÇ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KARŞINLI

Fakat, ama, lakin gibi karşı gelme fikri anlatan bağlaçlara denir.

YAPILIK

Ekmek, yemek pişirilen ocak. Bir köke, yani bir anlam öğesine eklenip ona gramatikal bir kılık vermeğe yarayan, onun kelime (isim, sıfat, fiil ...) çeşidini, gramerin hangi ulamından (eril, dişil, tekil, çoğul) olduğunu ve hangi zaman ve kişiyi gösterdiğini, söz dizimi bakımından durumunu belirten yapı Öğesi. Yapılıklar başlıca ek, ve takı olmak üzere ikiye ayrılır, önleçler, artaçlar ve bağlaçlar gibi ayrı olarak kullanılan kelimeler de yapılık sayılabilir. (bk. Birincil, İkincil yapılık, Kelime ve Gövde yapılığı, Sıfır yapılık). Yapılık bir kelimedeki bazı öğelerin vasıf değişmelerinden ibaret bir olay da olabilir.

RABIT

Bağ, bağlama. Bağlaç.

UYRUMLAYICI

Uyrumlu bir tümceyi baştümceye bağlıyan (bağlaç, bağıntı zamiri...).

BAĞLAÇLAMA

Bir sayılamanın bütün öğelerine bağlaç getirme : hem iyi, hem güzel, hem sağlam gibi.

BAĞLAÇSIZLIK

Aralarında sıkı ilgi bulunduğu halde iki kelime veya kelime öbeğinin bağlaçsız olmaları hali. ister istemez, Kan koça, Ağzına vur lokmasını al gibi. (Söz sanatı terimi) Cümlenin akışına hız vermek üzere bağlaç kullanmayış. Genç, ihtiyar, kadın erkek hepsi koşuştular. Çocuk koşuyor, zıplıyor, bağırıyor, oynuyordu, gibi. Tümcenin akışını hızlandırmak için bağlaçları atma sanatı, ör. "Onun geleceği duyulunca kadın, erkek, genç, ihtiyar yollara düştüler; yollarına çiçekler serptiler, candan alkışladılar...".

AMAÇLIK

"Seni görmeğe geldim" sözündeki "görmek" bir AMAÇLIK MASTAR (Infinitif final), -e takısı AMAÇLIK TAKI ve "haberiniz olsun diye söylüyorum" cümlesinde ise "Haberiniz olsun" tümcesi bir AMAÇLIK TÜMCE (Proposition finale), "diye" bağlacı da bir AMAÇLIK BAĞLAÇ (Conjonction finale) dir.

BAĞLANI

Tümcelerin, bağlaçlarla birbirine bağlanması.

HELEMME

Ya anlamında bağlaç: Sen öyle dedin helemme, mesele böyle değil.

İLGİLİK

Madem ki, şöyle ki, okadar ki gibi bağlaç öbeklerini meydana getiren üyelerden ikincisi. Birincisine İLGİLİK EŞİ (Corrélatif) denir.