BAĞLAÇ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "bağlaç" olan, toplam 4 adet kelime bulunmaktadır. bağlaç ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu bağlaç ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde bağlaç olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BAĞLAÇ

Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt, rabıt edatı: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır.

BAĞLAÇLI

Bağlacı olan.

BAĞLAÇLAMA

Bir sayılamanın bütün öğelerine bağlaç getirme : hem iyi, hem güzel, hem sağlam gibi.

BAĞLAÇSIZLIK

Aralarında sıkı ilgi bulunduğu halde iki kelime veya kelime öbeğinin bağlaçsız olmaları hali. ister istemez, Kan koça, Ağzına vur lokmasını al gibi. (Söz sanatı terimi) Cümlenin akışına hız vermek üzere bağlaç kullanmayış. Genç, ihtiyar, kadın erkek hepsi koşuştular. Çocuk koşuyor, zıplıyor, bağırıyor, oynuyordu, gibi. Tümcenin akışını hızlandırmak için bağlaçları atma sanatı, ör. "Onun geleceği duyulunca kadın, erkek, genç, ihtiyar yollara düştüler; yollarına çiçekler serptiler, candan alkışladılar...".

  -   -   -  

Anlamında BAĞLAÇ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BAĞLAÇ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

UYRUMLAYICI

Uyrumlu bir tümceyi baştümceye bağlıyan (bağlaç, bağıntı zamiri...).

İLGİLİK

Madem ki, şöyle ki, okadar ki gibi bağlaç öbeklerini meydana getiren üyelerden ikincisi. Birincisine İLGİLİK EŞİ (Corrélatif) denir.

BAĞLANI

Tümcelerin, bağlaçlarla birbirine bağlanması.

KARŞINLI

Fakat, ama, lakin gibi karşı gelme fikri anlatan bağlaçlara denir.

HELEMME

Ya anlamında bağlaç: Sen öyle dedin helemme, mesele böyle değil.

RABIT

Bağ, bağlama. Bağlaç.

AMAÇLIK

"Seni görmeğe geldim" sözündeki "görmek" bir AMAÇLIK MASTAR (Infinitif final), -e takısı AMAÇLIK TAKI ve "haberiniz olsun diye söylüyorum" cümlesinde ise "Haberiniz olsun" tümcesi bir AMAÇLIK TÜMCE (Proposition finale), "diye" bağlacı da bir AMAÇLIK BAĞLAÇ (Conjonction finale) dir.

YAPILIK

Ekmek, yemek pişirilen ocak. Bir köke, yani bir anlam öğesine eklenip ona gramatikal bir kılık vermeğe yarayan, onun kelime (isim, sıfat, fiil ...) çeşidini, gramerin hangi ulamından (eril, dişil, tekil, çoğul) olduğunu ve hangi zaman ve kişiyi gösterdiğini, söz dizimi bakımından durumunu belirten yapı Öğesi. Yapılıklar başlıca ek, ve takı olmak üzere ikiye ayrılır, önleçler, artaçlar ve bağlaçlar gibi ayrı olarak kullanılan kelimeler de yapılık sayılabilir. (bk. Birincil, İkincil yapılık, Kelime ve Gövde yapılığı, Sıfır yapılık). Yapılık bir kelimedeki bazı öğelerin vasıf değişmelerinden ibaret bir olay da olabilir.