BAĞITLAYABİLME Nedir?

BAĞITLAYABİLME kelimesi ilk harfi B ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında b sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi b , ikinci harfi a , üçüncü harfi ğ , dördüncü harfi ı , beşinci harfi t , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi y , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi b , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e şeklindedir. Başı b sonu e olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

BAĞITLAYABİLME anlamı

Bağıtlayabilmek işi.

BAĞITLAYABİLME hakkında bilgiler

BAĞITLAYABİLME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük