B ile başlayan 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "b" olan, 5 harfli toplam 1360 adet kelime bulunmaktadır. b harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu b harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde b harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BAĞCI

Bağ yetiştirip ürününü satan kimse. Bağlayan veya soğuk haddehaneden çıkan metal şerit bobinlere bant yapıştıran kimse.

BASAÇ

Çamaşırı bastırmaya ve karıştırmaya yarayan değnek. Havayı sıkıştırarak bir basınç veren aygıt. Bir akışkanın basıncını büyük oranda yükseltebilen, düşük verdili aygıt. Lastik tekerlekli göbeklerin iç tekerlek lastiğini şişirmekte kullanılan araç. Alıcı, gösterici ya da basım aygıtında, pencere önünden geçen filme basınç yaparak pencereyle tam çakışmasını sağlayan yaylı yüzey.

BUMBU

Çocuk dilinde su.

BAĞUK

Boğuk (ses).

BUHAU

Gerdan altındaki et, güzel gerdan.

BÜBEK

Hediye.

BEĞRE

Hiç bir yer: Ben dediğini beğrede göremedim. Malatya ili, Doğanşehir belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

BUMAT

Bu kere, bu yol.

BAZEN

Ara sıra.

BİÇME

Biçmek işi. Prizma. Yontulmuş yapı taşı.

BİYAM

Meyan kökü.

BOŞGA

Rusça kökenli boçka: yayık.

BİRGE

Kuma, ortak. Kamçı. Birlikte, beraber.

BULMA

Bulmak işi.

BÜRUK

Duvak.

BACAK

Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü. Bazı şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri, ayak. Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ. İskambil kâğıtlarında genç erkek resimli kâğıt, oğlan, vale.

BUĞUM

Boğum, budak.

BAGUŞ

Baykuş.

BODUÇ

Ağaç veya topraktan yapılmış küçük su kabı.

BARIN

Göğüs: Barnıma bir yumruk vardu. Öküzleri otlatma, doyurma. Çekinlerin çarpışma olaylarında gösterdikleri kesit alanlar için kullanılan ölçü birimi. Bütün, hep. Güç, kuvvet. Göğüs. Diyarbakır şehrinde, Kulp belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük