B ile başlayan 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "b" olan, 4 harfli toplam 312 adet kelime bulunmaktadır. b harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu b harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde b harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BOLÜ

Uygun iki niceliğin bölüneceğini bildiren im. /,-, :, ÷. Böyle.

BAĞU

Parti, kısım. Mısır ve eşya konulan ambar.

BAGU

Baykuş.

BABE

Sofu.

BÖVE

İri ve zehirli örümcek.

BİBİ

Hala.

BALH

Su kaynatılan kaplarda biriken kireç tabakası: Samavarın içi balh tutup. Suyun bayatlamasından oluşan tortu.

BİLÜ

Ördek. Bilgi, ilim irfan, idrâk, malumat. Zihin, fikir.

BUBO

Hıyarcık.

BÜYÜ

Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, efsun, sihir, füsun, bağı. Karşı durulamaz güçlü etki.

BURC

Sürgün, tomurcuk. Kışın hayvanlara yem olarak verilen söğüt, kavak gibi ağaçların yeşil kabuğu, filizi. Ağaç sakızı. Taze dal, filiz. Ökse otu.

BEDİ

(Divan edebiyatı terimi) Söz sanatının, yanaçlardan bahseden kısmı. Eşi ve benzeri olmayan, eşsiz. Yeni, görülmemiş.

BRİT

Düğmeyi iliklemek için kumaş veya iplikten yapılmış özel bir tür ilik. Nakış veya dantelde motifleri birleştiren bağ. Giysiyi çengele asmak için kullanılan, giysinin enseye yakın bölümünde yer alan ince şerit.

BACU

Azman, yaramaz ot.

BIZO

Buzağı.

BİGE

Evlenmemiş, çocuğu olmamış kadın.

BİKİ

Bir parça, azıcık, biraz.

BİNÜ

Binme, biniş, rükûp.

BUKE

Koku, rayiha.

BALİ

Bari, keşke, hiç olmazsa, öyle ise: Ay Aşa oturup durcâna sen de bi iş dutuve bâli. Kiraz. Hiç olmazsa, bari, öyleyse.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük