B ile başlayan 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "b" olan, 16 harfli toplam 65 adet kelime bulunmaktadır. b harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu b harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde b harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BÜZÜŞTÜRÜLEBİLME

Büzüştürülebilmek işi.

BAŞMÜZAKERECİLİK

Başmüzakereci olma durumu. Başmüzakerecinin yaptığı iş.

BULANDIRILABİLME

Bulandırılabilmek işi.

BAĞIMSIZLAŞTIRMA

Bağımsızlaştırmak işi.

BÖLÜŞTÜRÜLEBİLME

Bölüştürülebilmek işi.

BELİRGİNLEŞTİRME

Belirgin duruma getirme.

BUKAĞILAYABİLMEK

Bukağılama imkânı veya olasılığı bulunmak.

BİRLEŞTİRİMCİLİK

Genellikle felsefe ve din konularında birbirine benzemeyen birtakım görüşleri ya da birbiriyle çelişkili durumda bulunan düşünceleri uzlaştırmaya, birleştirmeye çalışan öğreti.

BAYRAKLAŞTIRILMA

Bayraklaştırılmak durumu.

BAĞDAŞTIRMACILIK

Farklı kökenlere sahip değişik kültür özelliklerini birleştirme veya kaynaştırma işi. Pek çok değişik öğretiyi birleştirmeyi amaçlayan felsefi veya dinî öğreti.

BÜYÜKÇİFTLİKKÖYÜ

Rize şehri, İyidere belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

BAYINDIRLAŞTIRMA

Bayındırlaştırmak işi, imar etme.

BASMAKALIPLAŞMAK

Basmakalıp durumuna gelmek.

BAKTERİYOSİNOJEN

Bakterilerde bakteriyosin üretimini kontrol eden plazmit.

BEYNELMİLELCİLİK

Uluslararasıcılık.

BARINDIRILABİLME

Barındırılabilmek işi.

BAĞIMLILAŞTIRMAK

Bağımlı duruma getirmek.

BAĞIMLILAŞABİLME

Bağımlılaşabilmek işi.

BİÇİMSELLEŞTİRME

Biçimselleştirmek işi.

BAĞDAŞTIRABİLMEK

Bağdaştırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük