B ile başlayan 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "b" olan, 16 harfli toplam 65 adet kelime bulunmaktadır. b harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu b harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde b harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BÜTÜNLEŞTİRİLMEK

Bütünleşmesi sağlanmak.

BELİRSİZLEŞTİRME

Belirsizleştirmek işi.

BRONKODİLATASYON

Bronş genişlemesi.

BİLMESİNLERCİLİK

Kimi toplumsal sınıfların belli bir eğitim düzeyini aşmaması ve aydınlatıcı birtakım bilgilerle donatılmaması gerektiğini ileri süren ve genellikle özgür düşüncelere karşı koyanların tutumuna verilen ad.

BİTKİKESENGİLLER

Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ses kasları gelişigüzel dizililer (Anisomyodi) üst familyasından, gagaları kuvvetli ve dişli, Güney Amerika'da yaşayan bir familya. Şili bitkikesen kuşu (Phytotoma rara) türü iyi bilinir.

BELİRLENMEZCİLİK

Nedensellik yasasına bağlı olmayan, bir sebebe bağlanmayan olay ve durumların da bulunduğunu öne süren görüş, yad gerekircilik, indeterminizm. İnsan iradesinin hiçbir şarta bağlı olmadığını, içinde bulunduğu şartlarla belirlenmediğini, insanın özgür iradesinin nedensellik yasasına bağlı olmadığını savunan görüş, yad gerekircilik, indeterminizm.

BAĞDAŞTIRMACILIK

Farklı kökenlere sahip değişik kültür özelliklerini birleştirme veya kaynaştırma işi. Pek çok değişik öğretiyi birleştirmeyi amaçlayan felsefi veya dinî öğreti.

BEYNELMİLELCİLİK

Uluslararasıcılık.

BÖLÜŞTÜRÜLEBİLME

Bölüştürülebilmek işi.

BİLGİSAYARSIZLIK

Bilgisayarsız olma durumu.

BAĞIMLILAŞABİLME

Bağımlılaşabilmek işi.

BÜYÜKKONAKGÖRMEZ

Ankara şehrinde, Haymana ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

BELGELENDİRİLMEK

Belgelendirme işi yapılmak.

BAĞNAZLAŞTIRILMA

Bağnazlaştırılmak işi.

BİYOEŞDEĞERLİLİK

Farmasötik eşdeğer olan iki müstahzarın aynı molar dozda verilişinden sonra biyoyararlanımlarının ve böylece terapötik etkilerinin hem etkinlik hem de güvenlik bakımından aynı olmasını sağlayacak derecede benzer olması.

BİLİNÇLENEBİLMEK

Bilinçlenme imkânı veya olasılığı bulunmak, şuurlanabilmek.

BAKTERİYOTOKSEMİ

Bakteri toksinlerinin kana geçmesiyle oluşan zehirlenme.

BIRAKTIRILABİLME

Bıraktırılabilmek işi.

BAĞIMLILAŞTIRMAK

Bağımlı duruma getirmek.

BEYHUDELEŞTİRMEK

Gereksizleştirmek, anlamsızlaştırmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük