B ile başlayan 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "b" olan, 16 harfli toplam 65 adet kelime bulunmaktadır. b harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu b harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde b harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BİLİNÇLENEBİLMEK

Bilinçlenme imkânı veya olasılığı bulunmak, şuurlanabilmek.

BİLMESİNLERCİLİK

Kimi toplumsal sınıfların belli bir eğitim düzeyini aşmaması ve aydınlatıcı birtakım bilgilerle donatılmaması gerektiğini ileri süren ve genellikle özgür düşüncelere karşı koyanların tutumuna verilen ad.

BAYRAKLAŞABİLMEK

Bayraklaşma imkânı veya olasılığı bulunmak.

BAYINDIRLAŞTIRMA

Bayındırlaştırmak işi, imar etme.

BELİRLENMEZCİLİK

Nedensellik yasasına bağlı olmayan, bir sebebe bağlanmayan olay ve durumların da bulunduğunu öne süren görüş, yad gerekircilik, indeterminizm. İnsan iradesinin hiçbir şarta bağlı olmadığını, içinde bulunduğu şartlarla belirlenmediğini, insanın özgür iradesinin nedensellik yasasına bağlı olmadığını savunan görüş, yad gerekircilik, indeterminizm.

BAKTERİYOLOJİKIL

Bakteriyolojik.

BULANDIRILABİLME

Bulandırılabilmek işi.

BRONKODİLATASYON

Bronş genişlemesi.

BİRLEŞTİRİVERMEK

Çabucak veya ansızın birleştirmek.

BUKAĞILAYABİLMEK

Bukağılama imkânı veya olasılığı bulunmak.

BAĞIMLILAŞTIRMAK

Bağımlı duruma getirmek.

BELİRSİZLEŞTİRME

Belirsizleştirmek işi.

BASMAKALIPLAŞMAK

Basmakalıp durumuna gelmek.

BÖLÜŞTÜRÜLEBİLME

Bölüştürülebilmek işi.

BAHARATLANDIRMAK

Baharat ile süslemek, lezzetlendirmek, baharat ekmek.

BİYOEŞDEĞERLİLİK

Farmasötik eşdeğer olan iki müstahzarın aynı molar dozda verilişinden sonra biyoyararlanımlarının ve böylece terapötik etkilerinin hem etkinlik hem de güvenlik bakımından aynı olmasını sağlayacak derecede benzer olması.

BİLGİSAYARSIZLIK

Bilgisayarsız olma durumu.

BAĞDAŞTIRABİLMEK

Bağdaştırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

BÜTÜNLEŞTİRİLMEK

Bütünleşmesi sağlanmak.

BİLGİSAYARLAŞMAK

Bilgisayar düzeniyle donatılmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük