B ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "b" olan, 15 harfli toplam 143 adet kelime bulunmaktadır. b harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu b harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde b harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BAKTERİYOSTATİK

Bakteriyi öldürülmeksizin büyüme ve üremesini yavaşlatma veya durdurma yeteneğine sahip olan. Bakteriyi öldürmeksizin büyüme ve çoğalmasını yavaşlatma veya durdurma özelliğine sahip olan. Bakterilerin üreme ve gelişmesini durduran veya önleyen. Bakteri hücrelerinin gelişmesini ve üremesini önleyen.

BENZİMİDAZOLLER

Kimyasal olarak 1, 2-diaminobenzen yapısında, geniş antiparaziter etkiye sahip, oldukça güvenli olan ve veteriner hekimlikte özellikle, kambendazol, tiyobendazol, oksifendazol, parbendazol gibi yaklaşık 15 bileşiği kullanılan antelmintik ilaç grubu. Bu gruptaki ilaçlar etkilerini nematod tubulinine bağlanarak mikrotübül oluşumunu bozarak gösterirler.

BİRLEŞTİREBİLME

Birleştirebilmek işi.

BÜZÜŞTÜREBİLMEK

Büzüştürme imkânı veya olasılığı bulunmak.

BELGELENDİRİLME

Belgelendirilmek işi.

BÜYÜKALTINBULAK

Ardahan ili, Göle belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

BAKTERİYOTROPİN

Bakterilerin bakteriyofajlar tarafından imha amacıyla yutulmasını kolaylaştıran madde, opsonin, tropin.

BİLGELEŞEBİLMEK

Bilgeleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

BAĞIŞLANABİLMEK

Bağışlanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

BİNDİRİLEBİLMEK

Bindirilme imkânı veya olasılığı bulunmak.

BELGEGEÇERLEMEK

Bir yazıyı belgegeçer ile başka bir yere göndermek, belgeçlemek, fakslamak.

BÜYÜKLENEBİLMEK

Büyüklenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

BARBARLAŞABİLME

Barbarlaşabilmek işi.

BALTALAYABİLMEK

Baltalama imkânı veya olasılığı bulunmak.

BAĞIŞLAYIVERMEK

Çabucak bağışlamak.

BÖLÜMLENDİRİLİŞ

Bölümlendirilme işi.

BAŞTEKNİSYENLİK

Başteknisyen olma durumu. Başteknisyenin yaptığı iş.

BALTALAYIVERMEK

Çabucak baltalamak.

BAĞITLANABİLMEK

Bağıtlanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

BOĞUMLANABİLMEK

Boğumlanma olasılığı bulunmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük