B ile başlayan 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "b" olan, 13 harfli toplam 280 adet kelime bulunmaktadır. b harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu b harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde b harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BAŞLANABİLMEK

Başlanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

BÜYÜKKARAKUYU

Gaziantep şehrinde, Yavuzeli ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

BAŞASİSTANLIK

Başasistan olma durumu. Başasistanın yaptığı iş.

BİSİKLETÇİLİK

Bisikletçinin yaptığı iş, çifttekercilik. Bisiklet satma, onarma işi.

BAŞMÜZAKERECİ

Uluslararası birlikler içinde belli bir konuyu tartışmak ve çözüme ulaştırmak üzere ülkesini temsil etmeye yetkili kılınan devlet görevlisi.

BAŞTANIMAZLIK

Baştanımaz olma durumu.

BELEDİYECİLİK

Belediye işleri.

BELGESELCİLİK

Belgeselcinin yaptığı iş.

BİLGİLENDİRİŞ

Bilgilendirme işi.

BRONKOPNÖMONİ

Bronşiol-alveol bölgesinden başlayan ve özellikle akciğerin kranyoventral bölgelerini etkileyen akciğer yangısı, bronşiyal pnömoni, bronkopnömonitis, lobüler pnömoni. Bakteriler ve mikoplazmalara bağlı olarak biçimlenir.

BEREKETLENMEK

Çoğalmak, artmak.

BAŞMURAKIPLIK

Başdenetçilik.

BOYLAYABİLMEK

Boylama imkânı veya olasılığı bulunmak.

BİNDİREBİLMEK

Bindirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

BEGONYAGİLLER

İki çeneklilerden, örneği begonya olan bir bitki familyası.

BAŞLATIVERMEK

Çabucak başlatmak.

BEKLETEBİLMEK

Bekletme imkânı veya olasılığı bulunmak.

BAYLİSASCARİS

Ascaridae ailesinde bulunan nematod cinsi.

BİYOİNDİKATÖR

Belirteç organizma.

BÜYÜTÜLEBİLME

Büyütülebilmek işi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük