BÜYÜTÜLEBİLMEK Nedir?

BÜYÜTÜLEBİLMEK kelimesi ilk harfi B ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında b sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi b , ikinci harfi ü , üçüncü harfi y , dördüncü harfi ü , beşinci harfi t , altıncı harfi ü , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi b , onuncu harfi i , onbirinci harfi l , onikinci harfi m , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi k şeklindedir. Başı b sonu k olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

BÜYÜTÜLEBİLMEK anlamı

Büyütülme imkânı veya olasılığı bulunmak.

BÜYÜTÜLEBİLMEK hakkında bilgiler

BÜYÜTÜLEBİLMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük