Sonu BÜVELEK ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "büvelek" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu büvelek ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında büvelek olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde büvelek olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BÜVELEK

Sığırları rahatsız eden bir çeşit sinek, gübre sineği. Ökse otu. Yazın hayvanlara musallat olan sinek, bambal sineği (Çayağzı). Sokucu olmayıp, çirkin vızıltısı nedeniyle sığırları delice kaçıran ve onlarda nokra yumrularının oluşumuna yol açan kısa boynuzlu sinek türü. (Zorunlu asalaktır. Büve, büğe, büğelek, böğelek, bevelek, iğrice, güğüm sineği, nokra sineği de denir. Soydaş birkaç türü daha vardır.).

  -   -   -  

Anlamında BÜVELEK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BÜVELEK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BAGIRBAŞ

Yeşilimsi mavi renkli bir sinek, büvelek.

BÜVELEKLER

Büvelek türlerini içine alan sinekler topluluğu.

ÜYEZ

Hayvanlara konup yapışan, onları tedirgin eden bir çeşit sinek. Tatarcık. Sivrisinek, at sineği, eşek sineği, tatarcık, büvelek.

PUMBURİ

Atsineğine benzer bir çeşit sinek, büvelek.

PUNPURI

Atsineğine benzer bir çeşit sinek, büvelek.

KÖYEĞEN

Eşek sineği, büvelek, eğrice.

MUS

Kan emici bir sinek, büvelek. Çift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, geyikgiller (Cervidae) familyasından, sırtında hörgücü olan, burnu büyük ve uzun, erkeklerinde bulunan boynuzlar enli ve dallı olan, Kuzey Amerika ormanlarında yaşayan bir memeli türü. (Alces americana) Çift-parmaklılar (Artiodactyla) takımının geyikgiller (Cervidae) familyasından bir memeli türü. Avrupa, musundan büyüktür. Sırtında hörgüçü vardır. Burnu büyük ve uzun olur. Erkekde bulunan boynuzlar enli ve dallıdır. Kuzey Amerika ormanlarında yaşar.

ÖVEZ

Ağır kanlı, uyuşuk kişi. Solgun, üzgün yüzlü kişi. Atsineği. Küçük sinek. Sivrisinek. Hayvanlara dadanan sinek, büvelek. Kene. Koyun ve keçilere dadanan bir çeşit sinek, küçük kene.

GÜVEĞEN

Böğelek sineği. Büvelek.

GİCİ

Öfke, kin. Sığırları ısıran bir çeşit sinek, büvelek. Uyuz hastalığı.

PUMPURİ

Atsineğine benzer bir çeşit sinek, büvelek.

HYPODERMA

Büvelek sinekleri.