BÜVELEK ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "büvelek" olan, toplam 3 adet kelime bulunmaktadır. büvelek ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu büvelek ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde büvelek olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BÜVELEK

Sığırları rahatsız eden bir çeşit sinek, gübre sineği. Ökse otu. Yazın hayvanlara musallat olan sinek, bambal sineği (Çayağzı). Sokucu olmayıp, çirkin vızıltısı nedeniyle sığırları delice kaçıran ve onlarda nokra yumrularının oluşumuna yol açan kısa boynuzlu sinek türü. (Zorunlu asalaktır. Büve, büğe, büğelek, böğelek, bevelek, iğrice, güğüm sineği, nokra sineği de denir. Soydaş birkaç türü daha vardır.).

BÜVELEKLENMEK

Sığır böğelek tarafından rahatsız edilmek, ısırılmak.

BÜVELEKLER

Büvelek türlerini içine alan sinekler topluluğu.

  -   -   -  

Anlamında BÜVELEK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BÜVELEK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

MUS

Kan emici bir sinek, büvelek. Çift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, geyikgiller (Cervidae) familyasından, sırtında hörgücü olan, burnu büyük ve uzun, erkeklerinde bulunan boynuzlar enli ve dallı olan, Kuzey Amerika ormanlarında yaşayan bir memeli türü. (Alces americana) Çift-parmaklılar (Artiodactyla) takımının geyikgiller (Cervidae) familyasından bir memeli türü. Avrupa, musundan büyüktür. Sırtında hörgüçü vardır. Burnu büyük ve uzun olur. Erkekde bulunan boynuzlar enli ve dallıdır. Kuzey Amerika ormanlarında yaşar.

KÖYEĞEN

Eşek sineği, büvelek, eğrice.

BAGIRBAŞ

Yeşilimsi mavi renkli bir sinek, büvelek.

PUNPURI

Atsineğine benzer bir çeşit sinek, büvelek.

PUMBURİ

Atsineğine benzer bir çeşit sinek, büvelek.

GİCİ

Öfke, kin. Sığırları ısıran bir çeşit sinek, büvelek. Uyuz hastalığı.

ÖVEZ

Ağır kanlı, uyuşuk kişi. Solgun, üzgün yüzlü kişi. Atsineği. Küçük sinek. Sivrisinek. Hayvanlara dadanan sinek, büvelek. Kene. Koyun ve keçilere dadanan bir çeşit sinek, küçük kene.

ÜYEZ

Hayvanlara konup yapışan, onları tedirgin eden bir çeşit sinek. Tatarcık. Sivrisinek, at sineği, eşek sineği, tatarcık, büvelek.

PUMPURİ

Atsineğine benzer bir çeşit sinek, büvelek.

GÜVEĞEN

Böğelek sineği. Büvelek.

HYPODERMA

Büvelek sinekleri.