Sonu BÜ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "" olan, toplam 26 adet kelime bulunmaktadır. Sonu bü ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında bü olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde bü olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

7 harfli kelimeler

NERGEBÜ, SÜPSÜBÜ

6 harfli kelimeler

HÜLÜBÜ, ÜSTÜBÜ, ÜYTÜBÜ

5 harfli kelimeler

GÜLBÜ, GÜMBÜ, HÖRBÜ, KÜMBÜ, SÜMBÜ, TÖMBÜ, TRİBÜ, TÜMBÜ, ÜLÜBÜ

4 harfli kelimeler

BÖBÜ, BÜBÜ, CÖBÜ, GOBÜ, GÖBÜ, GÜBÜ, KÜBÜ, SÖBÜ, SÜBÜ, ZÖBÜ

3 harfli kelimeler

EBÜ

2 harfli kelimeler

Bazı kelimelerin anlamları

Bağ.

GÜLBÜ

Büyük testi.

ÜLÜBÜ

Fasulye. Börülce. Kuru fasulye.

TRİBÜ

Aynı dili konuşan, aynı kurumlara, geleneklere, göreneklere sahip, ortak bir yerleşme alanı olan ve ortak bir kökten gelen birkaç jens'in özerk bir toprak üzerinde oluşturdukları budunsal birlik.

HÜLÜBÜ

Taze fasulye.

GÜMBÜ

Testi, toprak güğüm.

ÜSTÜBÜ

Ketenin çöpü, işe yaramayan bölümü.

NERGEBÜ

Bakırdan yapılmış küçük yemek tabağı.

SÜPSÜBÜ

Ağaç dallarından yapılan düdük. Düdük.

BÖBÜ

Bebek.

HÖRBÜ

Küçük kaval.

TÜMBÜ

Tepe, tümsek.

ÜYTÜBÜ

Ev döşemesi.

SÜMBÜ

Yumurta biçimi, oval.

TÖMBÜ

Küçük toprak yığınları ya da yuvarlak tepecikler.

KÜMBÜ

Büyük testi.

  -   -   -  

Anlamında BÜ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BÜ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABARTMAK

Bir nesneyi veya durumu olduğundan daha önemli, daha büyük veya daha çok göstermek, mübalağa etmek. Bir iş, bir davranış vb.nde gereğinden fazlasına kaçmak, aşırıya kaçmak.

ABLA

Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi. Erkeklerin kız veya kadınlara seslenirken söyledikleri söz. Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın. Genelev veya randevuevi işletmecisi kadın, çaça, mama (II).

AFSUN

Büyü.

AFSUNLU

Büyülü.

ABRAKADABRA

Eski çağlarda bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan büyülü söz. Sihirbazların sıkça kullandığı büyü sözü.

AGRANDİSÖR

Büyülteç.

AÇIK

Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Çalışır durumda olan. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Boş. Belirgin bir biçimde. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Belli bir yerin biraz uzağı. Engelsiz, serbest. Aralığı çok. Kolay anlaşılır, vazıh. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen.

ABONMAN

Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılmış olan anlaşma, sürdürüm. Abone olma durumunu gösteren belge. Kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen bilet veya kart.

AFSUNCULUK

Büyücülük.

AÇKI

Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleştirip parlatma, perdah. Her türlü açma aracı. Anahtar. Demircilikte delik büyütmekte kullanılan araç.

AFSUNLANMA

Büyülenme.

AGRANDİSMAN

Büyültme.

AÇIKLIK

Açık olma durumu, aleniyet. Uzaklık, mesafe. Bitki örtüsü olmayan, çıplak yer. Gerçeği olduğu gibi yansıtma durumu. Boş ve geniş yer, meydanlık. Bir söz veya yazıda maksadın açık olması özelliği, duruluk, vuzuh. Dürbün, fotoğraf makinesi vb. optik araçlarda ağız çapı, ışığın girebildiği delik.

AFSUNLAMA

Büyüleme.

AFSUNLAMAK

Büyülemek.

AFSUNLANMAK

Büyülenmek.

AÇAN

Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı, büken karşıtı.

AÇIKTAN

Bir yerin uzağından. Ayrıca, ek olarak. Sıra ve aşama gözetilmeden, dışarıdan atayarak. Önceden belirlenmiş bir bütçeye bağlı kalmaksızın.

ABARTI

Bir şeyi, bir olayı olduğundan büyük veya çok gösterme, mübalağa.

AFSUNCU

Büyücü.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük