Sonu BÜ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "" olan, toplam 26 adet kelime bulunmaktadır. Sonu bü ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında bü olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde bü olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

7 harfli kelimeler

NERGEBÜ, SÜPSÜBÜ

6 harfli kelimeler

HÜLÜBÜ, ÜSTÜBÜ, ÜYTÜBÜ

5 harfli kelimeler

GÜLBÜ, GÜMBÜ, HÖRBÜ, KÜMBÜ, SÜMBÜ, TÖMBÜ, TRİBÜ, TÜMBÜ, ÜLÜBÜ

4 harfli kelimeler

BÖBÜ, BÜBÜ, CÖBÜ, GOBÜ, GÖBÜ, GÜBÜ, KÜBÜ, SÖBÜ, SÜBÜ, ZÖBÜ

3 harfli kelimeler

EBÜ

2 harfli kelimeler

Bazı kelimelerin anlamları

Bağ.

HÜLÜBÜ

Taze fasulye.

HÖRBÜ

Küçük kaval.

TÖMBÜ

Küçük toprak yığınları ya da yuvarlak tepecikler.

GÜMBÜ

Testi, toprak güğüm.

BÖBÜ

Bebek.

TRİBÜ

Aynı dili konuşan, aynı kurumlara, geleneklere, göreneklere sahip, ortak bir yerleşme alanı olan ve ortak bir kökten gelen birkaç jens'in özerk bir toprak üzerinde oluşturdukları budunsal birlik.

ÜLÜBÜ

Fasulye. Börülce. Kuru fasulye.

GÜLBÜ

Büyük testi.

TÜMBÜ

Tepe, tümsek.

KÜMBÜ

Büyük testi.

ÜYTÜBÜ

Ev döşemesi.

ÜSTÜBÜ

Ketenin çöpü, işe yaramayan bölümü.

SÜMBÜ

Yumurta biçimi, oval.

NERGEBÜ

Bakırdan yapılmış küçük yemek tabağı.

SÜPSÜBÜ

Ağaç dallarından yapılan düdük. Düdük.

  -   -   -  

Anlamında BÜ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BÜ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AFSUNLU

Büyülü.

AFSUNLANMA

Büyülenme.

AGRANDİSÖR

Büyülteç.

AFSUN

Büyü.

AFSUNLAMA

Büyüleme.

ABARTMAK

Bir nesneyi veya durumu olduğundan daha önemli, daha büyük veya daha çok göstermek, mübalağa etmek. Bir iş, bir davranış vb.nde gereğinden fazlasına kaçmak, aşırıya kaçmak.

ABARTI

Bir şeyi, bir olayı olduğundan büyük veya çok gösterme, mübalağa.

AFSUNLAMAK

Büyülemek.

AFSUNLANMAK

Büyülenmek.

AFSUNCU

Büyücü.

ABLA

Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi. Erkeklerin kız veya kadınlara seslenirken söyledikleri söz. Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın. Genelev veya randevuevi işletmecisi kadın, çaça, mama (II).

AÇAN

Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı, büken karşıtı.

AÇKI

Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleştirip parlatma, perdah. Her türlü açma aracı. Anahtar. Demircilikte delik büyütmekte kullanılan araç.

ABRAKADABRA

Eski çağlarda bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan büyülü söz. Sihirbazların sıkça kullandığı büyü sözü.

AGRANDİSMAN

Büyültme.

ABONMAN

Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılmış olan anlaşma, sürdürüm. Abone olma durumunu gösteren belge. Kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen bilet veya kart.

AÇIKTAN

Bir yerin uzağından. Ayrıca, ek olarak. Sıra ve aşama gözetilmeden, dışarıdan atayarak. Önceden belirlenmiş bir bütçeye bağlı kalmaksızın.

AÇIK

Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Çalışır durumda olan. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Boş. Belirgin bir biçimde. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Belli bir yerin biraz uzağı. Engelsiz, serbest. Aralığı çok. Kolay anlaşılır, vazıh. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen.

AÇIKLIK

Açık olma durumu, aleniyet. Uzaklık, mesafe. Bitki örtüsü olmayan, çıplak yer. Gerçeği olduğu gibi yansıtma durumu. Boş ve geniş yer, meydanlık. Bir söz veya yazıda maksadın açık olması özelliği, duruluk, vuzuh. Dürbün, fotoğraf makinesi vb. optik araçlarda ağız çapı, ışığın girebildiği delik.

AFSUNCULUK

Büyücülük.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük