AZUR ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "azur" olan, toplam 4 adet kelime bulunmaktadır. azur ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu azur ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde azur olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AZUR

Metakromatik bazik karakterli üç azur boyasından (A, B, C) biri. Gök mavisi. Azar, doğru yoldan çıkar.

AZUROFİL

Mavi anilin boyaları ile kolayca boyanan. Kök boyasıyla kolayca boyanan.

AZURUM

Erzurum.

AZURT

Azort.

  -   -   -  

Anlamında AZUR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AZUR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

MONOSİT

Oval ya da at nalı şeklinde bir çekirdeği olan, farklılaşarak makrofajları oluşturan ve dokular arasına geçen, fagositoz yapan büyük kan hücresi. Oval veya at nalı biçiminde bir çekirdeği olan, farklılaşarak makrofajları oluşturan ve dokular arasına geçen, fagositoz yapan büyük kan hücresi. Kanda bulunan, kemik iliği kökenli, oval veya böbrek benzeri görünümde tek çekirdekli, sitoplazmasında azurofilik granüller içeren, fagositoz yapabilen en büyük beyaz kan hücreleri. Dokulara göç ederek kuvvetli fagositik aktiviteye sahip olan ve kronik enfeksiyon hastalıklarında sayıları artan makrofajlara dönüşür ve kanda yaklaşık 24 saat süreyle kalırlar. Kanın büyük, tek çekirdekli ve renksiz olan bir tip gözesi.

MAZERETLİ

Mazereti olan, mazur.

PROMİYELOSİT

Akyuvar yapımında miyeloblasttan sonra gelişen, azurofil granüllerin ilk defa belirginleştiği, bölünerek miyelositlere dönüşen hücre, progranülosit. Promiyelositler granüllerinin özelliklerine göre; promiyelositus nötrofilikus adı verilen nötrofil promiyelosit, promiyelositus asidofilikus adı verilen eozinofil promyelosit ve promiyelositus bazofilikus adı verilen bazofil promiyelosit olmak üzere üç grubu oluştururlar.

GİEMSABOYASI

Azur II, eozin, gliserin ve metanol içeren kan parazitleri ve doku kültürlerinde üretilen parazitlerin çeşitli gelişim evrelerinin belirlenmesinde kullanılan, Plasmodium, Trypanosoma, Chlamidia gibi etkenlerin pembe-mor renkte reaksiyon verdiği bir boya çözeltisi.

TEKNETYUM

Atom numarası 43, atom ağırlığı yaklaşık 98 olan, yapay olarak elde edilen radyoaktif element, mazuryum (simgesi Tc).

AFFETMEK

Bağışlamak. Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek. Birinin sorumluluğundaki bir görevden veya işten çıkmasına izin vermek.

DIŞKI

Sindirim sonunda anüs yoluyla dışarıya atılan besin artığı, kaka, bok, büyük abdest, kazurat.

BAKIŞIM

İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, simetri. Eksen olarak alınan bir doğrudan, benzer noktaları karşılıklı olarak aynı uzaklıkta bulunan iki benzer parçanın birbirine göre olan durumu, tenazur, simetri.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük