AZ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "az" olan, toplam 299 adet kelime bulunmaktadır. az ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu az ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde az olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

AZGINLAŞTIRMAK, AZIMSANABİLMEK, AZIMSAYABİLMEK, AZLEDİLEBİLMEK

13 harfli kelimeler

AZGINLAŞTIRMA, AZIKLANDIRMAK, AZIMSANABİLME, AZIMSAYABİLME, AZİZLİBAĞLARI, AZLEDİLEBİLME

12 harfli kelimeler

AZERBAYCANLI, AZAVAKLANMAK, AZAVATLAŞMAK, AZDIRABİLMEK, AZİDOTİMİDİN, AZOTLANDIRMA

11 harfli kelimeler

AZGINLAŞMAK, AZMANLAŞMAK, AZMETTİRMEK, AZDIRABİLME, AZINISANMAK, AZITABİLMEK, AZİTROMİSİN, AZLETTİRMEK, AZNAŞDIRMAK, AZOTİYOPRİN

10 harfli kelimeler

AZARLANMAK, AZARLATMAK, AZDIRILMAK, AZGINLAŞMA, AZIKSIZLIK, AZIŞTIRMAK, AZİMSİZLİK, AZLEDİLMEK, AZLOLUNMAK, AZMANLAŞMA, AZMETTİRME, AZOTOMETRE, AZELLEŞMEK, AZGURUŞMAK, AZIKLANMAK, AZIMSANMAK, AZIMSINMAK, AZINLIKLAR, AZIRGANMAK, AZIRKANMAK, AZIRLANMAK, AZITABİLME, AZITTIRMAK, AZİMKARANE, AZKALAŞMAK, AZLETTİRME, AZMINTILIK, AZOOSPERMİ, AZOPRESSİN

9 harfli kelimeler

AZARLAMAK, AZARLANMA, AZARLATMA, AZDIRILMA, AZIMSAMAK, AZIŞTIRMA, AZITILMAK, AZİMLİLİK, AZLEDİLME, AZLOLUNMA, AZOTLAMAK, AZOTÖLÇER, AZMANKAYA, AZAYINSIZ, AZELLEŞME, AZICIKTAN, AZIĞZIMAK, AZIKLAMAK, AZILANMIŞ, AZIMSANMA, AZIMSAYIŞ, AZIMSIMAK, AZINSIMAK, AZIRGAMAK, AZITTIRMA, AZIVERMEK, AZIYATSIZ, AZOBACTER, AZSINNIAK, AZULANMAK, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

AZADELİK, AZALTMAK, AZAMETLİ, AZARLAMA, AZDIRMAK, AZGINLIK, AZIMSAMA, AZITILMA, AZLETMEK, AZMANLIK, AZMETMEK, AZOTLAMA, AZCIKTAN, AZDURMAK, AZGANLIK, AZGAŞMAK, AZGINMAK, AZGIŞMAK, AZGUNLUK, AZİCICİK, AZICILAH, AZILAMAK, AZIRAKLI, AZİZABAT, AZİZBABA, AZLANMAK, AZMSAMAK, AZNAŞMAK, AZSINMAG, AZTRONEM, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

AZALMAK, AZALTMA, AZATLIK, AZATSIZ, AZDAVAY, AZDIRMA, AZERİCE, AZIKLIK, AZIKSIZ, AZINLIK, AZIŞMAK, AZITMAK, AZİMKAR, AZİZİYE, AZİZLİK, AZLETME, AZMETME, AZNAVUR, AZATMAK, AZAYLAK, AZAYSIZ, AZBİRAZ, AZCANLI, AZDEHAR, AZDUMAK, AZENMEK, AZEYSİZ, AZGINTI, AZGİYAZ, AZIRGAN, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

AZALMA, AZAMET, AZATLI, AZICIK, AZIKLI, AZIŞMA, AZITMA, AZİMET, AZİMLİ, AZONAL, AZOTLU, AZRAİL, AZAYLI, AZAZIL, AZBERİ, AZDOLU, AZEMET, AZGUNA, AZICIH, AZIKÇI, AZIMAK, AZINTI, AZIRAK, AZIRGU, AZISKİ, AZİGOS, AZİGOT, AZİKİÇ, AZİNAN, AZİZLİ, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

AZADE, AZAMİ, AZERİ, AZGIN, AZILI, AZİZE, AZLIK, AZMAK, AZMAN, AZNİF, AZOİK, AZVAY, AZAZİ, AZBAR, AZBİR, AZBOZ, AZBUÇ, AZCUK, AZÇIH, AZEME, AZEZİ, AZGAÇ, AZGAN, AZGAŞ, AZGİA, AZGUN, AZIĞA, AZILU, AZINA, AZINI, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

AZAP, AZAR, AZAT, AZCA, AZIK, AZİL, AZİM, AZİT, AZİZ, AZMA, AZOL, AZOT, AZEL, AZAV, AZAY, AZBİ, AZEB, AZEM, AZEP, AZER, AZIG, AZIH, AZIN, AZIŞ, AZIT, AZİK, AZLU, AZMİ, AZOH, AZOR, Devamını Oku »»

3 harfli kelimeler

AZA, AZI, AZE, AZO, AZU

2 harfli kelimeler

AZ

Bazı kelimelerin anlamları

AZ

Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksik, çok karşıtı. Alışılmış olandan, umulandan veya gerekenden eksik olarak. Azot elementinin simgesi.

AZİDOTİMİDİN

Zidovudin.

AZIMSANABİLMEK

Azımsanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

AZİZLİBAĞLARI

Yozgat ilinde, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

AZLEDİLEBİLMEK

Azledilme olasılığı bulunmak.

AZAVATLAŞMAK

Uğraşmak, didişmek, dalaşmak.

AZIMSAYABİLME

Azımsayabilmek işi.

AZIKLANDIRMAK

Azık vermek.

AZDIRABİLMEK

Azdırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

AZGINLAŞTIRMAK

Azgın duruma getirmek.

AZAVAKLANMAK

Birden azmak. Hırslanmak.

AZIMSAYABİLMEK

Azımsama imkânı veya olasılığı bulunmak.

AZERBAYCANLI

Azerbaycan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

AZIMSANABİLME

Azımsanabilmek işi.

AZLEDİLEBİLME

Azledilebilmek işi.

AZGINLAŞTIRMA

Azgınlaştırmak işi.

  -   -   -  

Anlamında AZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ACIRAK

Az acı, acımtırak.

ABAZA

Abhaz.

ABAZACA

Abhazca.

ACEMCE

Farsça. Bu dille yazılmış olan.

ABANİ

Genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş. Bu kumaştan yapılmış.

ABAZANLIK

Abazan olma durumu.

Yemek yemesi gereken, tok karşıtı. Karnı doymamış olarak. Yiyecek bulamayan. Çok istekli, hevesli. Gözü doymaz, haris.

ABADİ

Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir yazı kâğıdı türü.

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

ACYO

Herhangi bir paranın gerçek değeriyle sürüm değeri arasında veya bir ticaret senedinin üzerinde yazılı miktar ile indirimden sonraki tutarı arasında doğan fark. Bankaların senetli kredi işlemlerinde yaptıkları tahsilat. Bir ticaret senedinin yenilenmesinde alınan komisyon.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

ACINMAK

Acıma işine konu olmak. Başkasının hesabına üzülmek, yazıklanmak, yerinmek.

AÇACAK

Şişelenmiş bazı içeceklerin kapaklarını açmaya yarayan araç. Anahtar. Teneke kutu içinde korunmuş yiyeceklerin kapağını açmaya yarayan araç.

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

ABARTMAK

Bir nesneyi veya durumu olduğundan daha önemli, daha büyük veya daha çok göstermek, mübalağa etmek. Bir iş, bir davranış vb.nde gereğinden fazlasına kaçmak, aşırıya kaçmak.

ABDEST

Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma.

ABRAKADABRA

Eski çağlarda bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan büyülü söz. Sihirbazların sıkça kullandığı büyü sözü.

ABARTILI

Olduğundan fazla gösterilen, abartmalı, mübalağalı. Abartarak, abartılı olarak, mübalağalı bir biçimde.

ABDAL

Gezgin derviş. Tasavvufta manevi üst bir rütbe. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı.

ABAKÜS

Sayı boncuğu. Sütun başlığının üstüne yatay olarak konan ve kenarlarından biraz dışarı taşan taş blok.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük