AYRIMLI ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ayrımlı" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. ayrımlı ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ayrımlı ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ayrımlı olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AYRIMLI

Ayrımı olan, aralarında ayrım bulunan, değişik, farklı.

AYRIMLILIK

Ayrımlı olma durumu, farklılık.

  -   -   -  

Anlamında AYRIMLI bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AYRIMLI geçen kelimeler listesi verilmiştir.

YANILSAMA

Yanlış algılama ve duyu yanılması. Var olan nesne veya canlıyı yanlış, ayrımlı veya değişik olarak algılama, galatıhis, illüzyon.

OYUT

Yalnızca sıfır öğesinden oluşmayan ve sıfırdan ayrımlı her öğesi çarpma işlemine göre tersinir olan değişmeli dolam. bk. katı oyut.

RÜZGAR

Havanın yer değiştirmesiyle oluşan esinti, yel, bad. Rüzgâr çizelgesinde hızı 17-21 deniz mili olan ve kuvveti 5 ile gösterilen esinti. Yemeniye benzer bir çeşit ayakkabı. Havayuvarında ayrımlı basınç altındaki yöreler arasında oluşan, yatay yönde, esiş yönü, süresi ve biçimleriyle ayrımlı hava devinimi. Zaman, devir. Dünya. Yel.

AZINLIKLAR

Bir ülke nüfusunun çoğunluğu içinde sayı bakımından az; soy, dil ya da din bakımlarından ayrımlı; ancak, yasalar önünde aynı yurttaşlık hakları olan topluluklar.

AŞIM

Aşma işi. Erkek hayvanın dişisiyle çiftleşmesi. Hayvanda cinsel ilgi. Çulda tek inen nakış. Sıfırdan ayrımlı bir dizey için, belirteci sıfıra eşit olmayan dördül altdizeylerinin basamaklarının en büyüğü; sıfır dizeyi için, sıfır sayısı. E, F doğrusal uzayları ile doğrusal dönüşümü, için L (E) altuzayının boyutu. Erkek hayvanın dişiyle çiftleşmesi, çiftleştirme.

AYRIMLAŞMAK

Ayrımlı duruma gelmek, farklılaşmak.

ÖĞECİK

Birkaç türü birleşince çeşitli kimyasal bileşikleri, özdecikleri; bir tek türü ise bir kimyasal öğeyi oluşturan, bir çekin ve birkaç eksicikten yapılmış temel tanecik. Bir öğenin kimyasal bağlanımlara giren en temel parçacığı. Bir R örgüsünde (kümeler dolamında) sıfırdan (boş kümeden) ayrımlı ve biçiminde hiçbir öğesi varlamayan öğesi.

MEVSİMLER

Yılın, güneşten ısı ve ışık alma süre ve niceliği ve dolayısıyla iklim koşulları bakımından ayrımlı bölümleri, bk. kış ilkbahar, yaz, sonbahar.

FARKLILIK

Farklı olma durumu, ayrımlılık, başkalık. Doğal, toplumsal ve bilince dayanan her olay ve olguyu bütün ötekilerden ayıran özellik.

YANAŞIH

Ortak. Yardımlaşa iş yapan. Arkadaş. İş arkadaşı. Komşu. Eş, karı. Nikâhsız karı. Az ayrımlı. Yarış.

GÖL

Oluşması genellikle tektonik, volkanik ve benzerleri olaylara bağlı olan, toprakla çevrili, derin ve geniş, tuzlu veya tuzsuz durgun su örtüsü. Yapay su birikintisi. Ziraat yapılan büyük tarla. Yüksek yerden dökülen suyun oyduğu yer, çukur. Karalar üzerinde, dört yanından kapalı ve oluşumlarıyla ayrımlı çanakları dolduran, az çok geniş ve derin, tuzlu ya da tatlı su örtüleri. Karalar üzerindeki çeşitli etkenlerle meydana gelen çukur yerlerin, zamanla sularla dolması sonucunda oluşan, suları tamamen boşaltılamayan, genellikle derin durgun su kütlesi. Samsun şehrinde, Beşpınar nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

SIĞDİP

Kara sahanlıklarında görülen, alanları ve biçimleriyle ayrımlı, derinlikleri genellikle 5-20 m. arasında değişen, balık bakımından zengin sığlıklara verilen ad.

AYRIMSIZ

Ayrımlı olmayan, aynı, farksız.

FARKLI

Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı.