AYRIM ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ayrım" olan, toplam 17 adet kelime bulunmaktadır. ayrım ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ayrım ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ayrım olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

AYRIMLAŞMAK, AYRIMSIZLIK, AYRIMSANMAK

10 harfli kelimeler

AYRIMLAŞMA, AYRIMLILIK, AYRIMSAMAK, AYRIMCILIK, AYRIMLAMAK, AYRIMSANMA, AYRIMSAYIŞ

9 harfli kelimeler

AYRIMLAMA, AYRIMSAMA

8 harfli kelimeler

AYRIMSIZ, AYRIMCIK

7 harfli kelimeler

AYRIMCI, AYRIMLI

5 harfli kelimeler

AYRIM

Bazı kelimelerin anlamları

AYRIM

Ayırma işi, tefrik. Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık, benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, fark. Bir veya daha çok sahne içinde geliştirilip olayın tamamlanmış bir parçasını veren film bölüğü. Cinsleri ve türleri birbirinden ayıran ana karakter, fark. Alt bölüm. Ayrılma noktası.

AYRIMLAŞMA

Ayrımlaşmak işi, farklılaşma. Hücrelerin veya canlı organizmaların işlevlerine veya yaşayış türlerine ilişkin yapısal nitelik kazanması, farklılaşma. Bir iç kayanın katılaşması sürecinde yer ve zamana göre ayrımların ortaya çıkması, farklılaşma.

AYRIMSAMAK

Bir şeyi anlamak, bir şeyi görmek, fark etmek.

AYRIMLAMAK

Ayrım yapmak.

AYRIMSAMA

Ayrımsamak durumu.

AYRIMSIZLIK

Ayrımsız olma durumu, farksızlık.

AYRIMSANMAK

Ayrımsama işine konu olmak.

AYRIMSAYIŞ

Ayrımsama işi.

AYRIMSIZ

Ayrımlı olmayan, aynı, farksız.

AYRIMCILIK

Ayrımcı olma durumu. Belli insan öbeklerinin ayrımlaşmasını bilinçli bir biçimde gerçekleştirmeyi amaçlayan bir yöneltinin benimsenmesi.

AYRIMSANMA

Ayrımsanmak işi.

AYRIMLAŞMAK

Ayrımlı duruma gelmek, farklılaşmak.

AYRIMCI

Ayrım yapan kimse.

AYRIMCIK

Küçük ayrım. Gözlem ya da ölçüm konuları arasında ancak duygun bir araçla saptanabilecek ince ayrım. bk. duygunluk.

AYRIMLAMA

Senaryonun hazırlanmasında geliştirim ile çevrim senaryosu arasında yer alan, senaryonun sahne ve ayrımlarının belirlendiği, başlıca karakterlerin ayrıntılarıyla çizildiği, konuşmaların son biçimini aldığı aşama.

AYRIMLILIK

Ayrımlı olma durumu, farklılık.

  -   -   -  

Anlamında AYRIM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AYRIM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DEĞİŞİM

Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü, değişme. Bir niceliğin birbirinden ayrı değerler alması veya böyle iki değer arasındaki ayrım. Rüzgârın yön değiştirmesi. Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş, değişme, değiş tokuş, takas, mübadele, trampa, trok. Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon.

FARKLILAŞMAK

Farklı duruma gelmek, ayrımlaşmak.

GELİŞTİRİM

Senaryonun hazırlanmasında özet ile ayrımlama arasında yer alan aşama.

FARK

Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık, benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım, nüans. Çıkarma işleminin sonucu. Ayrım.

FARKLI

Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı.

POSTANE

Posta ile gönderilen maddelerin kabul edildiği, postaya verilmiş maddelerin ayrım ve dağıtımının yapıldığı bina.

AYRIMLI

Ayrımı olan, aralarında ayrım bulunan, değişik, farklı.

TEMARUZ

Sayrımsama.

BİLAİSTİSNA

İstisnasız, ayrıksız, ayrım yapmaksızın.

KIVRIM

Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat, büklüm. Ayrım, dönemeç. Bir tatlı türü. Kıvrılma sonunda oluşan toprak dalgası.

AYNI

Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Aralarında ayrım olmayan. Başkası değil, yine o.

FARKLILAŞMA

Farklılaşmak işi, ayrımlaşma. Ayrımlaşma.

NÜANS

Ayırtı. İnce ayrım.

SAYRIMSAMA

Sayrımsamak işi, temaruz.

KUMLAMA

Çam türü ağaçlarda yıl halkaları arasındaki görüntü ayrımını daha da belirtmek için yüzeye, hava basıncından yararlanarak kum püskürtme. Oyma işlerinde, çukurda kalan yüzeyleri özel dişli araçlarla pürüzlü duruma getirme.

EŞİTLİK

İki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavilik, müsavat, muadelet. Bedensel, ruhsal başkalıkları ne olursa olsun, insanlar arasında toplumsal ve siyasi haklar yönünden ayrım bulunmaması durumu. Kanunlar yönünden insanlar arasında ayrım bulunmaması durumu.

DÜZEÇLEME

Aynı düzeye getirme, yüzey ayrımlarını ölçme, tesviye. Bir yerin değişik noktalardaki yükseltisini, deniz yüzeyi göre belirlemek için yapılmış olan işlemlerin bütünü.

FARKLILIK

Farklı olma durumu, ayrımlılık, başkalık. Doğal, toplumsal ve bilince dayanan her olay ve olguyu bütün ötekilerden ayıran özellik.

NOKTALAMA

Noktalamak işi. Bir filmin çekim, sahne, ayrım, bölüm vb. parçalarını birbirinden ayırmakta kullanılan işlemlerin bütünü.

KESMECE

Kesilip müşteriye gösterilerek satılan (kavun, karpuz). (ke'smece) Kesip bakarak beğenmek şartıyla. (ke'smece) Aradaki değer ayrımını gözetmeksizin hepsi bir fiyattan.