AYOL ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ayol" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. ayol ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ayol ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ayol olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AYOL

Genellikle kadınların kullandığı bir seslenme sözü.

  -   -   -  

Anlamında AYOL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AYOL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AYYO

Ayol anlamında bir hitap.

KELEZ

Ayol, hey, yahu*anlamında ünlem. Kertenkele. Hasta, cılız, zayıf. Büyümemiş, gelişmemiş. Bodur ağaç. Şaşkın. Verimsiz, kıraç toprak. Düşkün, zayıf. Gelişmemiş, kurumuş ekin.

AYU

Ayol anlamında bir hitap. Ayı. Doğrusu: ayi. bk. ayi.

GÖĞÜMSÜREMEK

Yeşilliğe ve ota özlem duymak: Bahar geç geldi, ayol hayvanlar da göğümsüredi, biz de.

ALTGEÇİT

Taşıtların ya da yayaların bir anayolun bir yanından öbür yanına, anayolu kullanmaksızın ve anayoldaki gidiş gelişi aksatmaksızın güvenle geçebilmelerini sağlayan ve anayoldan daha aşağı düzeyde bulunan geçit.

SAVAKBAŞI

Genel su arkı, su anayolu.

GENYOL

Kent içinde taşıtların ve yayaların gelip geçmesine ayrılmış, geniş ve ağaçlıklı anayol.

ULUYOL

İşlek, geniş yol, anayol. Hatay ilinde, Kışlak bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Kastamonu kenti, İnebolu ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

ORTAKALDIRIM

Sokaklarda ve özellikle anayollarda, yayaları taşıt dolaşımının çekincelerinden korumak için yol ortasına yapılmış, yol düzeyinden yüksekte yer alan durma ve geçme yeri.

SAVACAK

1.Değirmen suyunu başka yöne çevirmek için oluk önüne konulan tahta. 2.Değirmen arkmdaki fazla suyun akması için açılan ikinci suyolu. 3.Genel su arkı, su anayolu. Değirmen suyunun yönünü değiştirmeye yarayan, bentlere konulan kapak. Değirmende çarka çarpan suyun yönünü değiştirerek durmasını sağlayan araç. Değirmen arkındaki fazla suyun dışarı akması için konulan oluk.

ENGARI

Çok bilgili kadın: Ayol bu sizin çocuk engarı be.

CADE

Cadde. Arapça kökenli câdde: İşlek yol, anayol.

AYRINTITASAR

Büyük ölçekli düzentasarın, bir toprak parçasında, bugünkü ve gelecek için önerilmiş yapıları ve bayındırlık etkinliklerini, taşınmazların sınırlarını, sokak ve anayol çizgilerini, ağaçları ve ağaç kümelerini gösteren, küçük ölçekteki özeti.

İVERYOL

Anakentler arasında hızlı taşıt gidişgelişini sağlayan, yayalara kapalı, taşıt giriş çıkışıyla sık sık kesilmeyen, yerleşim yerlerinin dışından geçen, hız düşürmeyi gerektiren keskin dönüşleri bulunmayan, bir iki saatlik aralıklarla dinlenme ve benzin alma yerleri öngörülmüş, geniş ve birkaç şeritli karayolu.

SAPAH

Küçük yolların anayoldan ayrıldığı yer. Yol ayrımı.

ARAYOL

Anayolları birbirlerine bağlayan, onlara oranla daha dar ve daha kısa olan yollar.

HOY

Ayol anlamında seslenme ünlemi.

YANGEÇİT

Düzgeçişli taşıt dolaşımını kentte belli bir bölgenin dışına çekmek amacıyla, o bölgeye teğet olarak geçirilen ve anayola iki ucundan bağlanan yardımcı yol.

ÇENK

Arpı andıran, telli bir çalgı. Bakırın yeşil pası: Ayol bu kazanın çengi çıkmış, kalaylatsanıza.

AYUŞAK

Ayol ve benzerleri anlamında bir hitap.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük