AVİ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "avi" olan, toplam 20 adet kelime bulunmaktadır. avi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu avi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde avi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

AVİANADENOVİRÜS

12 harfli kelimeler

AVİTAMİNOZİS

10 harfli kelimeler

AVİKLEŞMEK, AVİTAMİNOZ

9 harfli kelimeler

AVİRÜLANS, AVİRÜLENT

8 harfli kelimeler

AVİRULAN, AVİRÜLAN

7 harfli kelimeler

AVİDİTE

6 harfli kelimeler

AVİSTO, AVİDİN, AVİSİT, AVİYET

5 harfli kelimeler

AVİZE, AVİAN, AVİVE

4 harfli kelimeler

AVİL, AVİS, AVİT

3 harfli kelimeler

AVİ

Bazı kelimelerin anlamları

AVİ

Ayı.

AVİRULAN

Avirülent.

AVİKLEŞMEK

Meşgul olmak.

AVİTAMİNOZ

Vitamin eksikliği nedeniyle gelişen hastalık veya durum.

AVİYET

Hediye, armağan.

AVİRÜLANS

Bakterinin hastalık yapma yeteneğinin olmayışı.

AVİAN

Kuşlara ait olan.

AVİRÜLENT

Virülent olmayan, zararsız, hastalık oluşturmayan mikroorganizma, avirulan.

AVİANADENOVİRÜS

Kanatlılarda enfeksiyona neden olan Adenovirüsler.

AVİRÜLAN

Hastalık yapma yeteneği bulunmayan.

AVİDİN

Çiğ yumurta akında bulunan, biyotine bağlanarak biyotinin bağırsaklardan emilimini engelleyen, pişirilmeyle bu özelliğini kaybeden ve fazla miktarlarda tüketildiğinde biyotin eksikliğine neden olabilen bir glikoprotein.

AVİSTO

Ödenmesi gereken poliçelere yazılan ve "görüldüğünde" anlamına gelen bir terim.

AVİDİTE

Antikorların antijenlerle birleşme yeteneği ve bu yeteneğin derecesi. Antikor ve kompleks bir antijen arasındaki bağlanma kuvveti.

AVİZE

Tavana asılan, şamdanlı, lambalı, cam veya metal süslü aydınlatma aracı.

AVİSİT

Zararlı kuşları yok etmek amacıyla kullanılan zehir.

AVİTAMİNOZİS

Vitamin yetmezliği.

  -   -   -  

Anlamında AVİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AVİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ASİT

Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız.

ARAGONİT

Beyaz, yeşil, mavimsi gri renkte billurlaşmış bir kalsiyum karbonat türü.

ALFATERAPİ

Alfa ışınları kullanılarak yapılmış olan tedavi.

AÇISAL

Açı ile ilgili, zaviyevi.

AKZAMBAK

Zambakgillerden, süs bitkisi olarak yetiştirilen, çiçeği diş ve yüz şişlerinin tedavisinde kullanılan bir bitki (Lilium candidum).

ASINTI

Bir işi hemen yapmayıp bekleterek geri bırakma, tehir, tavik. Sırnaşan, tebelleş olan kimse. Birini tedirgin edecek kadar üzerine düşme.

ANIK

Hazır. Ballıbabagillerden, tek yıllık, mavi çiçekli, yemeklere koku vermek için kullanılan bir bitki, dağ reyhanı (Ziziphora).

ALMAŞIK

İki veya daha çok şeyin sıralanmasında karşılıklı değil, aralıklı olarak sağda ve solda yerleşmiş olan. Almaşlı olarak işleyen, mütenavip, alternatif.

ANTİMON

Atom numarası 51, atom ağırlığı 121,76 olan, 630 °C'de eriyen, haddede veya çekiç altında işlenemeyen, çoğunlukla basım harfleri alaşımında kullanılan, mavimtırak beyaz renkte bir element (simgesi Sb).

ANZAROT

Sıcak ülkelerde yetişen bodur bir ağaç (Sarcocolla). Alkollü içecek. Bu ağacın yara tedavisinde kullanılan reçinesi.

ANTİALERJİK

Alerjilerin önlenmesinde veya tedavisinde kullanılan ilaç. Alerjiye neden olmayan.

AKUPUNKTUR

Vücudun belirli noktalarına genellikle altın iğne batırılarak yapılmış olan tedavi.

ATACILIK

Uzaklarda bulunan ve birçok kuşaktan beri görünmeyen birtakım özelliklerin yeni bir kuşakta birden ortaya çıkması, ataya çekme, atavizm.

ADAMOTU

Patlıcangillerden, geniş yapraklı, mavi çiçekli, meyveleri sarı, çok yıllık bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis).

AMPÜTASYON

Kol, bacak, kulak gibi organların tedavi amacıyla kısmen veya tamamen kesilip çıkartılması. Herhangi bir bütünden bir parça kesme veya koparma.

AMELİYAT

Hasta üzerinde tedavi amacıyla uygulanan kesme ve dikme işlemi, cerrahi müdahale, operasyon. İşler, faaliyetler.

ACIMIK

Mavikantaron.

AKVAM

Kavimler.

AĞIRLIK

Ağır olma durumu. Ağırbaşlılık. Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne. Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer. Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke, gravite. Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum. Uyuşukluk ve gevşeklik durumu. Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum. Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri. Sorumluluk. Sıkıntı. Takı. Değerli olma durumu. Yük, külfet. Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak. Güreş, boks, halter, judo vb. spor dallarında, sporcuların kilolarına göre girdikleri kategori. Etki, baskı, güçlük. Çeyizini düzmek için damadın geline verdiği para, kalın.

ALIKOYMA

Alıkoymak işi, tavik.