AVEL ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "avel" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. avel ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu avel ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde avel olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AVEL

Alev. Bön, avanak, şaşkın.

AVELİK

Kuzukulağına benzer, yabani, ekşimtırak, sarma sarılan bir çeşit ot. Tohumundan ekmek yapılan yabani bir ot.

  -   -   -  

Anlamında AVEL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AVEL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DÜBEL

Vidanın daha sağlam yerleşmesi için duvarlarda açılan deliğe önceden çakılan plastik yuva. Çapları 4-20 milimetre olan, uçları yarık ve tırtıllı, baş tarafı uca doğru daralan delikli, orta sert veya sert plastikten yapılmış özel kavela.

SÖZLEŞMELİ

Sözleşmeye dayanan, sözleşme yapılan, mukaveleli, kontratlı. Sözleşme yapılarak.

DAVUŞTU

Ses, hafif gürültü, hışırtı, tıkırtı. Ayak sesi. Mukavele, sözleşme. Arkadan konuşma, söz etme.

MAKYAVELİST

Makyavelci.

MAKYAVELCİLİK

Politikada, amaca ulaşmak için ahlaka aykırı da olsa her türlü aracı hoş gören anlayış, Makyavelizm.

SÖZLEŞME

Sözleşmek işi. Bu işlemi gösteren belge, mukavelename. Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem, bağıt, akit, mukavele, kontrat.

ARDİYYE

ambar. -mukavelesi: ambar sözleşmesi.

GARAVELLİ

Boş sözler: Başında garavelli ohuma. Güldürücü küçük fıkra.

SÖZLEŞMESİZ

Sözleşmeye dayanmayan, sözleşme yapılmamış olan, mukavelesiz, kontratsız. Sözleşme yapılmayarak, sözleşme olmaksızın.

ÇAVALYE

Çavela.

MÖGEVELE

Arapça kökenli mukavele: mukavele.

AKİD

sözleşme (Eski Roma töresindeki "contractus" ile "pactum" ayırımından değişik olarak, bugün "akid" ile "mukavele" terimleri aynı kavramı anlatmak için kullanıldığından, her ikisine de karşılık diye, töre dilimize iyice yerleşmiş ve yayılmış bulunan '"sözleşme" terimi benimsenmiş, ayrıca "akid" karşılığı diye "bağıt" terimine yer verilmemiştir). -yapma va'di: sözleşme kurma sözvermesi (bk. ön akid). sözleşen.

MAKYAVELCİ

Makyavelcilik yanlısı olan, Makyavelist.

KONUŞUK

Sözleşme, mukavele. Konuşma, sohbet etme. Zühre yıldızı. Fazla soğuk yapan cemreler. Konuşma, söz, lakırtı.

SÖZLEŞİMSEL

akdi, mukavelevi (bk. sözleşmeli).

NEŞİR

Yayma, dağıtma, saçma. Yayım. yayım. -mukavelesi: yayım sözleşmesi.

FINDIK

Kayıngillerden, kuzey yarım kürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun genel olarak Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen, boyu 6-7 metre, yaygın tepeli bir ağaççık (Corylus avellana). Bu ağaççığın sert bir kabuk içinde bulunan yağlı, nişastalı ürünü. Hileli zar.

MAKYAVELİZM

Makyavelcilik.