AVE ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ave" olan, toplam 15 adet kelime bulunmaktadır. ave ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ave ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ave olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

AVERMEKTİNLER

11 harfli kelimeler

AVERTEBRATA

7 harfli kelimeler

AVEŞİYH

6 harfli kelimeler

AVERAJ, AVELİK, AVEYET, AVEYİT

5 harfli kelimeler

AVEDİ, AVEYD, AVEYT

4 harfli kelimeler

AVEÇ, AVEL, AVES, AVET

3 harfli kelimeler

AVE

Bazı kelimelerin anlamları

AVE

Abla.

AVERAJ

Ortalama. Sayı farkı.

AVEYD

Sevinmelik, bahşiş.

AVEDİ

Acele: Biraz avedi etsene.

AVEL

Alev. Bön, avanak, şaşkın.

AVEYET

Hediye, armağan.

AVES

Bütün kuşların içinde bulunduğu sınıf.

AVEŞİYH

Orman bakım memuru.

AVET

Hediye, armağan. Vait. Sevinmelik, bahşiş.

AVEYT

Hediye, armağan.

AVERTEBRATA

Omurgasızlar.

AVEÇ

Ağaç, bk. ağeş, ayaç.

AVEYİT

Hediye, armağan. Davulculara emeklerine karşılık verilen para. Anafor, rüşvet.

AVELİK

Kuzukulağına benzer, yabani, ekşimtırak, sarma sarılan bir çeşit ot. Tohumundan ekmek yapılan yabani bir ot.

AVERMEKTİNLER

Streptococus avermitilis kültürlerinden elde edilen makrosiklik lakton yapılı, parazitlere karşı kullanılan bir grup bileşiğin genel adı.

  -   -   -  

Anlamında AVE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AVE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DAVETİYE

Bir toplantıya, bir yere çağırmak üzere düzenlenen davet yazısı, çağrılık.

ÇAĞRILI

Bir toplantıya, bir yere veya birinin yanına çağrılmış kimse, davetli.

ÇAĞRICI

Çağırma işini yapan, çağırmak için giden kimse, davetçi. Mübaşir. Sahnede oyuncuları takdim eden kimse.

DANIŞMA

Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret. Danışılan yer, müracaat, enformasyon.

AFERİST

Dalavereci.

DALGA

Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genel olarak rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket. Bir yüzeydeki kıvrım. Geçici sevgili. Arka arkaya gelen kriz vb. olayların her biri. Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem. Gizli iş, dalavere. Titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi. Geçici aşk ilişkisi. Saçların kıvrım genişliği. Dalgınlık. Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu.

DALAVERECİLİK

Dalavereci olma durumu, taklacılık, kolpoculuk.

DANIŞ

Önemli bir konuda birkaç kişinin bir arada konuşması, müşavere.

DAVETÇİLİK

Davetçi olma durumu.

ÇAVALYE

Çavela.

DAVETNAME

Yasal bir iş için gönderilen davetiye.

ÇAĞRI

Birinin bir yere gelmesini isteme, davet. Çağrı cihazı.

DAHASI

Fazlası, ilavesi.

ÇİRKİN

Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı. Karanlık, dalavereli, şüpheli. Hoş olmayan, yakışık almayan (davranış veya söz).

ÇAĞRILIK

Davetiye.

ALMAŞ

İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe. Birinin doğru olması ötekinin yanlışlığını gerektiren iki önermenin oluşturduğu sistem.

ÇAĞIRMAK

Birinin gelmesini kendisine yüksek sesle söylemek, seslenmek. Yüksek sesle şarkı, türkü söylemek. Binmek için bir araç istemek. Herhangi birinin bir yere gelmesini istemek, davet etmek.

BALAST

Demir yollarında traverslerin altına, şoselerde düzeltilmiş toprak üzerine döşenen taş kırıkları. Safra.

BAŞYAVER

Yaverlerin başı olan kimse, seryaver.

BAŞYAVERLİK

Başyaver olma durumu. Başyaverin makamı. Başyaverin yaptığı iş.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük