AVE ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ave" olan, toplam 15 adet kelime bulunmaktadır. ave ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ave ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ave olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

AVERMEKTİNLER

11 harfli kelimeler

AVERTEBRATA

7 harfli kelimeler

AVEŞİYH

6 harfli kelimeler

AVERAJ, AVELİK, AVEYET, AVEYİT

5 harfli kelimeler

AVEDİ, AVEYD, AVEYT

4 harfli kelimeler

AVEÇ, AVEL, AVES, AVET

3 harfli kelimeler

AVE

Bazı kelimelerin anlamları

AVE

Abla.

AVET

Hediye, armağan. Vait. Sevinmelik, bahşiş.

AVEYD

Sevinmelik, bahşiş.

AVEYET

Hediye, armağan.

AVEÇ

Ağaç, bk. ağeş, ayaç.

AVEYT

Hediye, armağan.

AVEŞİYH

Orman bakım memuru.

AVERAJ

Ortalama. Sayı farkı.

AVERMEKTİNLER

Streptococus avermitilis kültürlerinden elde edilen makrosiklik lakton yapılı, parazitlere karşı kullanılan bir grup bileşiğin genel adı.

AVELİK

Kuzukulağına benzer, yabani, ekşimtırak, sarma sarılan bir çeşit ot. Tohumundan ekmek yapılan yabani bir ot.

AVERTEBRATA

Omurgasızlar.

AVEL

Alev. Bön, avanak, şaşkın.

AVEDİ

Acele: Biraz avedi etsene.

AVEYİT

Hediye, armağan. Davulculara emeklerine karşılık verilen para. Anafor, rüşvet.

AVES

Bütün kuşların içinde bulunduğu sınıf.

  -   -   -  

Anlamında AVE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AVE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ÇAVALYE

Çavela.

ALMAŞ

İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe. Birinin doğru olması ötekinin yanlışlığını gerektiren iki önermenin oluşturduğu sistem.

DAHASI

Fazlası, ilavesi.

DALGA

Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genel olarak rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket. Bir yüzeydeki kıvrım. Geçici sevgili. Arka arkaya gelen kriz vb. olayların her biri. Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem. Gizli iş, dalavere. Titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi. Geçici aşk ilişkisi. Saçların kıvrım genişliği. Dalgınlık. Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu.

BAŞYAVERLİK

Başyaver olma durumu. Başyaverin makamı. Başyaverin yaptığı iş.

DANIŞMA

Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret. Danışılan yer, müracaat, enformasyon.

ÇİRKİN

Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı. Karanlık, dalavereli, şüpheli. Hoş olmayan, yakışık almayan (davranış veya söz).

DANIŞ

Önemli bir konuda birkaç kişinin bir arada konuşması, müşavere.

ÇAĞRILIK

Davetiye.

DAVETİYE

Bir toplantıya, bir yere çağırmak üzere düzenlenen davet yazısı, çağrılık.

AFERİST

Dalavereci.

BALAST

Demir yollarında traverslerin altına, şoselerde düzeltilmiş toprak üzerine döşenen taş kırıkları. Safra.

DAVETNAME

Yasal bir iş için gönderilen davetiye.

ÇAĞIRMAK

Birinin gelmesini kendisine yüksek sesle söylemek, seslenmek. Yüksek sesle şarkı, türkü söylemek. Binmek için bir araç istemek. Herhangi birinin bir yere gelmesini istemek, davet etmek.

ÇAĞRILI

Bir toplantıya, bir yere veya birinin yanına çağrılmış kimse, davetli.

DAVETÇİLİK

Davetçi olma durumu.

DALAVERECİLİK

Dalavereci olma durumu, taklacılık, kolpoculuk.

BAŞYAVER

Yaverlerin başı olan kimse, seryaver.

ÇAĞRICI

Çağırma işini yapan, çağırmak için giden kimse, davetçi. Mübaşir. Sahnede oyuncuları takdim eden kimse.

ÇAĞRI

Birinin bir yere gelmesini isteme, davet. Çağrı cihazı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük