ATOL ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "atol" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. atol ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu atol ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde atol olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ATOL

Mercan adası.

ATOLİYA

Fransızca kökenli atelier: atelye, çeşitli alat ve edavatla çalışılan yer.

  -   -   -  

Anlamında ATOL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ATOL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ENGİZİSYON

Orta Çağda, Katoliklerde katı din inançlarına karşı gelenleri cezalandırmak için kurulan kilise mahkemelerinin adı.

PATOLOG

Özellikle patoloji ile uğraşan doktor.

BAŞPİSKOPOS

Katoliklerde piskoposların başı olan din adamı.

FİTOPATOLOJİK

Fitopatoloji ile ilgili.

JÜBİLE

Evliliğin ellinci yılında düzenlenen kutlama şenliği. Tevrat'a göre, Yahudilerde, elli yılda bir Tanrı'ya ve dinlenmeye ayrılan yıl. Katoliklerde, Roma'ya hacca gidenlerin, kilisece günahlarının tam olarak bağışlandığı yıl. Bir sanat veya spor dalında uzun süre çalışanların onuruna düzenlenen kutlama töreni.

PATOLOJİK

Patoloji ile ilgili. Bozulmuş, işlemeyen.

KİST

Sporlu bitkilerde, özellikle mantarlarda, su yosunlarında görülen, bir veya birkaç hücreden oluşmuş organ. İçi koloit, yağ vb. sıvı veya yarı sıvı bir madde ile dolu 20 mm'den küçük patolojik torba, kitle. Tek hücrelilerin veya çok hücreli küçük hayvanların uygun olmayan şartlarda veya çoğalma sırasında çevrelerine saldıkları kendilerini korumaya yarayan dayanıklı kapsül.

PROTESTANLIK

Protestan olma durumu. Anglikan, Lüterci, Kalvenci gibi türlü kolları içine alan, papanın dinî başkanlığını ve Katolik kurallarını tanımayan kilise birliği.

MARUNİ

Lübnan ve Suriye'de oturan Katolik Süryani topluluğu. Bu topluluktan olan kimse.

LETARJİ

Yaşama işlevlerinin ve bilincin çok zayıfladığı, çok derin ve sürekli patolojik uyku durumu.

CİLDİYE

Hekimliğin deri hastalıkları ile ilgili dalı, dermatoloji.

DERMATOLOJİK

Dermatoloji ile ilgili.

CİLDİYECİ

Deri hastalıkları uzmanı, dermatolog.

KİSTLEŞMEK

Yabancı bir cisim veya patolojik bir urun çevresinde katılgan doku sertleşmek.

KARDİYOLOJİ

Anatomi, fizyoloji ve patolojinin kalp ile ilgili bölümleri.

KATOLUNMA

Katolunmak durumu.

KATOLİK

Roma kilisesinin kendine verdiği ad. Katolik mezhebinden olan kimse. Hristiyanlığın mezheplerinden biri.

PAPA

Roma Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan'da oturan ve Hz. İsa'nın vekili sayılan başkanı.

PİSKOPOS

Katoliklerde, bir bölgenin din işlerine başkanlık eden, papazlığın en yüksek aşamasında olan din görevlisi.

HEPATOLOJİK

Hepatoloji ile ilgili.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük