Sonu ATMA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "atma" olan, toplam 342 adet kelime bulunmaktadır. Sonu atma ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında atma olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde atma olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

SARIMSAKLATMA

12 harfli kelimeler

ÇİMENTOLATMA, İHTİYARLATMA, İÇAYDINLATMA, İSPİYONLATMA, KATALOGLATMA, PROGLAMLATMA, SİGORTALATMA

11 harfli kelimeler

BADANALATMA, BANDAJLATMA, BOYNUZLATMA, CUMBULDATMA, ÇARŞAFLATMA, ÇINGIRDATMA, DIMBIRDATMA, HARMANLATMA, KALBURLATMA, KAŞAĞILATMA, PASPASLATMA, ŞANGIRDATMA, ŞİŞMANLATMA, TANGIRDATMA, TEKRARLATMA, TINGILDATMA, TINGIRDATMA, TIRNAKLATMA, TIRPANLATMA, TIRTIKLATMA, YALDIZLATMA, YUMURTLATMA, ZANGIRDATMA, ASFALTLATMA, FATURALATMA, FISFISLATMA, FORMATLATMA, FOSFATLATMA, GIRGIRLATMA, HORTUMLATMA, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

AKORTLATMA, AKŞAMLATMA, ALKIŞLATMA, AYDINLATMA, BAĞIŞLATMA, BEYAZLATMA, BOMBALATMA, CAYIRDATMA, CAZIRDATMA, CUMBALATMA, ÇAKILDATMA, ÇALKALATMA, ÇAMURLATMA, ÇUKURLATMA, ÇUVALLATMA, GACIRDATMA, HATIRLATMA, HOPURDATMA, KIPIRDATMA, MİYAVLATMA, PARÇALATMA, PARILDATMA, PATIRDATMA, PITIRDATMA, POFURDATMA, RAHATLATMA, SABAHLATMA, SIVAZLATMA, SİYAHLATMA, ŞAKIRDATMA, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

AÇIKLATMA, AÇKILATMA, AFALLATMA, AĞIRLATMA, AKAÇLATMA, ALÇILATMA, ALGILATMA, ANIMSATMA, ARIKLATMA, AYARLATMA, AYAZLATMA, AYIKLATMA, AZARLATMA, BOCALATMA, ÇAPALATMA, ÇIKILATMA, IŞILDATMA, İMZALATMA, KARAFATMA, KOLALATMA, ONAYLATMA, PARALATMA, SIRALATMA, ŞAŞALATMA, UCUZLATMA, YAKALATMA, YUMUŞATMA, ARZULATMA, BUZALATMA, CİLALATMA, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

ARALATMA, AŞILATMA, BAĞLATMA, BAŞLATMA, BOLLATMA, CAMLATMA, CIRLATMA, COPLATMA, ÇALKATMA, ÇATLATMA, ÇINLATMA, ÇITLATMA, ÇURLATMA, DAĞLATMA, DAMLATMA, DOĞRATMA, FIRLATMA, FOSLATMA, HARLATMA, HAŞLATMA, HAVLATMA, HIRLATMA, HOPLATMA, IŞILATMA, KAPLATMA, KATLATMA, KAVLATMA, KAVRATMA, KAYNATMA, KIŞLATMA, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

AĞLATMA, AKSATMA, ALDATMA, ANLATMA, ATLATMA, AVLATMA, BOŞATMA, BOYATMA, BUDATMA, DAYATMA, DONATMA, ISLATMA, KANATMA, KAPATMA, KOCATMA, KUŞATMA, OKŞATMA, ORNATMA, OTLATMA, OYNATMA, SINATMA, SIVATMA, SULATMA, SUSATMA, TARATMA, TIKATMA, UĞRATMA, YALATMA, YAMATMA, YARATMA, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

ADATMA, ARATMA, UZATMA, EŞATMA, ONATMA

5 harfli kelimeler

BATMA, ÇATMA, KATMA, SATMA, TATMA, YATMA, FATMA, GATMA, HATMA

4 harfli kelimeler

ATMA

Bazı kelimelerin anlamları

ATMA

Atmak işi.

KATALOGLATMA

Kataloglatmak işi.

İHTİYARLATMA

İhtiyarlatmak işi.

İSPİYONLATMA

İspiyonlatmak işi.

BANDAJLATMA

Bandajlatmak işi.

BADANALATMA

Badanalatmak işi.

CUMBULDATMA

Cumbuldatmak işi.

BOYNUZLATMA

Boynuzlatmak işi.

ÇİMENTOLATMA

Çimentolatmak işi.

DIMBIRDATMA

Dımbırdatma işi.

PROGLAMLATMA

Proglamlatmak işi.

SİGORTALATMA

Sigortalatmak işi.

ÇINGIRDATMA

Çıngırdatmak işi.

SARIMSAKLATMA

Sarımsaklatmak işi.

ÇARŞAFLATMA

Çarşaflatmak işi.

İÇAYDINLATMA

Araçların yolcu taşınan bölümlerini aydınlatan donatım ve bu bölümleri aydınlatma işi.

  -   -   -  

Anlamında ATMA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ATMA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AĞILAMAK

Zehirlemek. Bir şeye zehir katmak.

AĞLATMA

Ağlatmak işi.

AÇKILAMAK

Açkı ile parlatmak.

AĞLATIŞ

Ağlatma işi.

ADATMA

Adatmak işi.

AD

Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim. Sayma. Sayılma. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu.

AÇIKLAMAK

Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek. Açıkça söylemek, ifşa etmek. Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek. Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek. Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.

AĞIRLATMA

Ağırlatmak işi.

AĞIRSAMAK

Birine karşı soğuk davranarak sıkıntı verdiğini anlatmak. Bir işi ağır bulmak, yük saymak, yüksünmek. Bir işi yavaş yapmak, önemsememek, ilgilenmemek.

AÇKILATMAK

Açkı işi yaptırmak, perdahlatmak.

AÇKILATMA

Açkılatmak işi.

AÇKI

Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleştirip parlatma, perdah. Her türlü açma aracı. Anahtar. Demircilikte delik büyütmekte kullanılan araç.

AÇMAK

Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek. Yakışmak, güzel göstermek. Engeli kaldırmak. Savaşla almak, fethetmek. Bir kuruluşu, bir iş yerini işler duruma getirmek. Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak. Birbirinden uzaklaştırmak. Satranç, poker vb. oyunları başlatmak. Ayırmak, tahsis etmek. Yarmak. Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak. Düğümü veya dolaşmış bir şeyi bu durumdan kurtarmak. Yapmak, düzenlemek. Avunmak veya danışmak üzere söylemek, içini dökmek. Alışverişi başlatmak. Görünür duruma getirmek. Geçit sağlamak. Bir toplantıyı, etkinliği başlatmak. Bulutların dağılmasıyla gökyüzü aydınlanmak. Ferahlık vermek. Bir konu ile ilgili konuşmak. Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak. Sıkılganlığını, utangaçlığını gidermek. Rengin koyuluğunu azaltmak. Beğenmek. Bir aygıtı, bir düzeneği çalıştırmak. Alanını genişletmek.

ABLUKA

Kuşatma.

AKAÇLATMA

Akaçlatmak işi.

AFALLATMA

Afallatmak işi.

AÇIMLAMAK

Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktasına kadar gözden geçirerek anlatmak, şerh etmek, teşrih etmek.

AĞARTMAK

Ak duruma getirmek, beyazlatmak. Kuyumculukta gümüşü temizlemek.

AÇIKLATMA

Açıklatmak işi.

AJİTASYON

Körükleme. Duygu sömürüsü yapma. Kişinin ruhsal gerginliğini dışa vurması sonucu oluşan etrafına karşı saldırganlık durumu. İnsanın zihninde ve duygu dünyasında sarsıntı yaratma. Çırpıntı.