Sonu AT ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "at" olan, toplam 1432 adet kelime bulunmaktadır. Sonu at ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında at olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde at olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

SELÜLOZTRİASETAT

15 harfli kelimeler

ANAPLAZMODASTAT, TETRAHİDROFOLAT

14 harfli kelimeler

İDAREİMASLAHAT, İZOTİYOSİYANAT, METİLSALİSİLAT, SERİRİSALTANAT, TRİKARBOKSİLAT, YUKARIÇİNPOLAT

13 harfli kelimeler

HİDROKARBONAT, HİLAFIHAKİKAT, HADEMEİHAYRAT, AŞAĞIÇİNPOLAT, BAKTERİYOSTAT, DEMİRBELDENAT, DİNOFLAGELLAT, KOKSİDİYOSTAT, LİGNOSÜLFONAT, POTANSİYOSTAT, SİKLOPENTOLAT, SİYANOAKRİLAT

12 harfli kelimeler

KARBONHİDRAT, KAYDIİHTİYAT, NAZARIDİKKAT, AMİLENHİDRAT, DİFENOKSİLAT, GLİKOSİNOLAT, İMPARİPİNNAT, KERATOSÜLFAT, KLORALHİDRAT, MAKROİKTİSAT, MİKROHABİTAT, MİKROİKTİSAT, TRİMETREKSAT, TÜRKMENTOKAT, YUKARIKOYMAT

11 harfli kelimeler

İKTİSADİYAT, KABLELMİLAT, MÜSTAHZARAT, PERMANGANAT, FİDYEİNECAT, YELKENKANAT, KİLOVATSAAT, ANOPERKULAT, ASESÜLFAMAT, ASETOASETAT, AŞAĞIKOYMAT, BENZOKSİMAT, EKSPEKTORAT, FLOROASETAT, HİYALÜRONAT, İYODOASETAT, KARBOHİDRAT, METASİLİKAT, METOTREKSAT, NÖROİKTİSAT, OBLANSEOLAT, OKSOBÜTİRAT, PİPERİDOLAT, SÜPERFOSFAT, TİYOSİYANAT, TRİKOLPORAT, YUKARISALAT

10 harfli kelimeler

ARİSTOKRAT, BİKARBONAT, ÇAKIRKANAT, İÇTİMAİYAT, İSTİHBARAT, KAYDIHAYAT, KIZILKANAT, MUHASSASAT, MUHASSENAT, MUHTEVİYAT, MUKADDERAT, MUKADDESAT, MUKARRERAT, MÜCEVHERAT, MÜDEVVENAT, MÜKEVVENAT, MÜKEYYİFAT, MÜKTESEBAT, MÜRETTEBAT, MÜSAKKAFAT, MÜSELLESAT, MÜŞTEMİLAT, MÜZAHREFAT, BADELMİLAT, ABDÜLCEVAT, BARBİTÜRAT, BARBÜTİRAT, BEMDEMURAT, BOSBOLAMAT, BÜYÜKBOLAT, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

AHLAKİYAT, EVVELİYAT, FELEKİYAT, FİZYOKRAT, GAZELİYAT, HİGROSTAT, İNTİHABAT, İSTİRAHAT, KOORDİNAT, LEVAZIMAT, LİSANİYAT, LÜMENSAAT, MANEVİYAT, MUHABERAT, MUHASAMAT, MUHASEBAT, MUTABAKAT, MUVAFAKAT, MUVASALAT, MÜELLEFAT, MÜLAHAZAT, MÜNAKALAT, MÜNASEBAT, MÜZAKERAT, NAZARİYAT, OLİMPİYAT, ÖMRÜHAYAT, PÜRDİKKAT, PÜRSIHHAT, RİYAZİYAT, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

AKÇAABAT, AMELİYAT, ASTİGMAT, BAKLİYAT, BAŞFİYAT, BEDİİYAT, BERHAYAT, BERMUTAT, BİSÜLFAT, BOCURGAT, BÜROKRAT, DEMOKRAT, DİPLOMAT, EDEBİYAT, FELDSPAT, FİİLİYAT, FİKRİYAT, HAFRİYAT, HALKİYAT, HAMHALAT, HAŞVİYAT, HAVAİYAT, HAYVANAT, HEZLİYAT, HIRDAVAT, HİSSİYAT, HÜSNÜHAT, İLAHİYAT, İSTİBDAT, İSTİMDAT, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

AKLİYAT, AKROBAT, APARKAT, ARZİYAT, AYNİYAT, BAHARAT, BARİKAT, BELAGAT, BEYANAT, BOYABAT, CEMADAT, CERAHAT, ÇATAPAT, DEBAGAT, ECEABAT, FERAGAT, FESAHAT, FÜTUHAT, GİDİŞAT, HABİTAT, HACAMAT, HACİVAT, HAKİKAT, HAMAKAT, HAMARAT, HARABAT, HASENAT, HASILAT, HAŞERAT, HATIRAT, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

ARAFAT, ARASAT, ASETAT, AŞERAT, AVUKAT, BAĞDAT, BATSAT, BERAAT, BERBAT, BİLSAT, BİZZAT, CELLAT, CEMAAT, ÇEKYAT, DİKKAT, DİMYAT, EDEVAT, FECAAT, FERYAT, FIRSAT, FITRAT, FİRKAT, FORMAT, FOSFAT, HATTAT, HAYRAT, HEYHAT, HIRVAT, HİDRAT, HİLKAT, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

AHFAT, AHLAT, AİDAT, ASKAT, ASTAT, AVRAT, BADAT, BALAT, BAŞAT, BAYAT, BERAT, BORAT, CİHAT, ÇAMAT, DAMAT, ECDAT, EFRAT, EVLAT, EVRAT, FAKAT, FESAT, FİYAT, GALAT, HALAT, HASAT, HAYAT, HOZAT, IRGAT, ISKAT, İFRAT, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

ABAT, AFAT, AZAT, BİAT, BUAT, EBAT, EDAT, ERAT, İCAT, İNAT, İRAT, MİAT, NAAT, ONAT, SAAT, TAAT, ÜRAT, VAAT, ACAT, ADAT, AHAT, ALAT, AMAT, ANAT, APAT, ARAT, AŞAT, AVAT, AYAT, ELAT, Devamını Oku »»

3 harfli kelimeler

BAT, ÇAT, HAT, KAT, MAT, PAT, ŞAT, TAT, VAT, YAT, ZAT, CAT, FAT, GAT, NAT, RAT, SAT

2 harfli kelimeler

AT

Bazı kelimelerin anlamları

AT

Atgillerden, binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan, beygir, düldül. Satrançta, her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taş. Astatin elementinin simgesi.

İDAREİMASLAHAT

Bir işi, gerektiği gibi değil de günün şartlarına göre yapma. İşi oluruna bırakma.

HADEMEİHAYRAT

Camilerde gönüllü çalışan, getir götür işlerini yapan kimse.

BAKTERİYOSTAT

Bakterilerin üreme ve gelişmesini önleyen madde.

METİLSALİSİLAT

İrrite edici olmayan ve deriye sürülerek kullanılan salisilik asit türevi ilaç.

TRİKARBOKSİLAT

Sitrat, izositrat gibi üç adet karboksil grubu taşıyan asit.

TETRAHİDROFOLAT

Folik asidin vitamininin indirgenmiş koenzim biçimi. Bazı amino asitlerin, pürinlerin ve timidinin üretiminde metil, metilen, formil gibi bir karbonlu birimlerin transferini sağlar, koenzim F.

İZOTİYOSİYANAT

Sülfokarbimit olarak da bilinen, R-N=C=S şeklinde bileşik.

SERİRİSALTANAT

Arapça kökenli serir-i saltanat: hükümdarlıkta bulunulan süre; bu süre içinde geçen olaylar.

ANAPLAZMODASTAT

Hayvanlarda anaplazmozisin kontrolünde kullanılan kimyasal maddelerden herhangi biri.

YUKARIÇİNPOLAT

Şanlıurfa ilinde, Şehitnusretbey nahiyesine bağlı bir bölge.

HİLAFIHAKİKAT

Gerçek dışı.

SELÜLOZTRİASETAT

Selülozun asetik asitle tam esterleşmesi sonucunda oluşan ve koruyucu kaplamaların esası olan selüloz reçinesi.

AŞAĞIÇİNPOLAT

Şanlıurfa ili, Şehitnusretbey nahiyesine bağlı bir bölge.

DEMİRBELDENAT

Biçilen ekini arabaya yüklemek için kullanılan beş çatallı demir araç. (Apsarı, Çatalsu Aksaray Niğde).

HİDROKARBONAT

Hidratlı bazik karbonat.

  -   -   -  

Anlamında AT bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AT geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABDÜLLEZİZ

Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetişen, çok yıllık, yumrulu ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus). Bu bitkinin yemiş olarak yenilen, tatlı ve yağlı ürünü.

ACAR

Atılgan. Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik. Yeni. Güneybatı Kafkasya'nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk, Acara.

ABAKÜS

Sayı boncuğu. Sütun başlığının üstüne yatay olarak konan ve kenarlarından biraz dışarı taşan taş blok.

ABACI

Aba yapan ya da satan kimse. Asalak. Bedavacı. Abadan giyecek yapan veya satan kimse.

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

ACILI

Acı katılmış olan. Acısı olan, kederli.

ABANOZLAŞMAK

Ağaç gibi maddeler suda uzun süre kalarak kararmak. Güneşte uzun süre kalarak kararmak, matlaşmak, sertleşmek.

ACABA

Şüphe, kuşku. (a'caba:) Merak, kararsızlık veya kuşku anlatan bir söz, acep.

ABAT

Bayındır. Şen, rahat.

ACIMASIZ

Acıma duygusu olmayan, katı yürekli, merhametsiz. Acıma duygusu olmadan, merhametsizce.

ABAJURCU

Abajur yapan veya satan kimse.

ACILAŞMAK

Tadı bozulmak, acı olmak. Konuşma sert bir durum almak, kırıcılaşmak. Dokunaklı duruma gelmek. Yemlerde genellikle yağ asitlerinin oksidasyonu ve hidroliz sonucu uygun olmayan koku ve tat meydana gelmek.

ABAŞO

Gemiyi baştan veya kıçtan halatla karaya bağlama. Altta, aşağıda bulunan, alttaki.

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

ABLİ

Yatay serenlerin ucuna bağlı bulunan ve bunları sağa, sola veya ortaya çevirmek için yararlanılan halat veya palanga.

ABLUKA

Kuşatma.

ABONMAN

Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılmış olan anlaşma, sürdürüm. Abone olma durumunu gösteren belge. Kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen bilet veya kart.

ACAYİP

Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı. Şaşma anlatan bir söz.

ABUS

Somurtkan (kimse). Çatık, asık (yüz). Garip, acayip.

ABADİ

Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir yazı kâğıdı türü.