Sonu AT ile biten 9 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "at" olan 9 harfli toplam 92 adet kelime bulundu. Sonu at ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında at olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde at olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

YENİHAYAT

Çorum kenti, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Kayseri ilinde, Develi belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

SİYASİYAT

Politika işleri.

KARTONPAT

Tiyatroda bazı eşyaları, donatımlıkları, maskeleri yapmada kullanılan tutkal, kağıt ya da mukavva karışımı hamur.

YUKARIÇAT

Erzurum şehrinde, Çat belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

TEKNOKRAT

Teknokrasiden yana olan. Teknokrasi içerisinde yer alan, yönetici konumundaki mühendis, mimar, teknisyen, iktisatçı vb. elemanların ortak adı. Ekonomik mekanizmaların teorik incelenmesine dayanan ancak insan etkenini her zaman yeterince göz önünde bulundurmayan devlet adamı veya memur.

KARABAYAT

Konya ili, Doğanbey nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

KRİYOSTAT

Bir düşük sıcaklık ayarlayıcısı. Termoregülatör. Sabit düşük sıcaklık kabı. Dondurma mikrotomu yerine geçen, gelişmiş ve etkili kesit alınmasını sağlayan bir çeşit mikrotom. Cerrahi yöntemle alınan örnekler hızlı bir biçimde işlenerek duyarlı enzimlerin veya küçük moleküllerin histokimyasal yapıları muayeneler için özellikle tercih edilir.

MUHABERAT

Haberleşmeler, haberleşme dolayısıyla yapılmış olan yazışmalar.

SARISUVAT

Sivas ili, Doğanşar ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

SANTİGRAT

Suyun buz olma noktasını 0, buharlaşma noktasını 100 sayarak arasını derece olarak adlandıran, yüz eşit kısma bölme yoluyla bulunan ısı ölçeği (°C).

YAKABAYAT

Bolu ili, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

PERKLORAT

Tiroit hücresi zarında iyodun geri emilimini gerçekleştiren etkin taşıma sistemine karşı bu iyonla yarışarak geri emilimi baskılayan ve sonuçta tiroit hormonu üretimini engelleyen bir ilaç.

TERMOSTAT

Isıdenetir.

KOORDİNAT

Belirli bir molekül içinde özel bir konuma sahip bir atoma bağlı olan atom veya atom grubu. Bir yüzey üzerinde veya uzayda bir noktanın yerini bulmaya yarayan ana çizgilerden yatay olanı, apsis.

METOMİDAT

Hidroklorür tuzu hâlinde kullanılan, kas gevşetici ve uyku doğrucu etkisi de bulunan, solunum ve dolaşım sistemim üzerindeki olumsuz etkisi çok az, en önemli istenmeyen etkisi alyuvarları parçalaması olan imidazol türevi bir genel anestezik madde.

HİGROSTAT

Nemdenetir.

İSDİRAHAT

Arapça kökenli istirâhat: istirahat.

ESKİPOLAT

Erzurum ilinde, Ilıca belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

KANLIABAT

Kastamonu ilinde, Devrekâni belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük