ASKANAZYHÜCRELERİ Nedir?

ASKANAZYHÜCRELERİ kelimesi ilk harfi A ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında a sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi s , üçüncü harfi k , dördüncü harfi a , beşinci harfi n , altıncı harfi a , yedinci harfi z , sekizinci harfi y , dokuzuncu harfi h , onuncu harfi ü , onbirinci harfi c , onikinci harfi r , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi e , onaltıncı harfi r , onyedinci harfi i şeklindedir. Başı a sonu i olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ASKANAZYHÜCRELERİ anlamı

Oksifilik hücreler.

ASKANAZYHÜCRELERİ hakkında bilgiler

ASKANAZYHÜCRELERİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük