ASİ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "asi" olan, toplam 56 adet kelime bulunmaktadır. asi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu asi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde asi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

ASİDOREZİSTANS, ASİLTRANSFERAZ

13 harfli kelimeler

ASİTLENDİRİCİ

11 harfli kelimeler

ASİLZADELİK, ASİMİLASYON, ASİNİTRAZOL, ASİPENSERİN

10 harfli kelimeler

ASİDİMETRE, ASİDOFİLİK, ASİRLEŞMEK, ASİSTANLIK, ASİSTOLİZM

9 harfli kelimeler

ASİLEŞMEK, ASİMETRİK, ASİTÖLÇER, ASİKLOVİR, ASİLEDDEN, ASİNAPSİS, ASİNKRONİ, ASİTÖLÇÜM, ASİTRETİN

8 harfli kelimeler

ASİLEŞME, ASİLZADE, ASİMETRİ, ASİMPTOT, ASİDOFİL, ASİFİNİK, ASİMEGÜL, ASİSTOLİ

7 harfli kelimeler

ASİLLİK, ASİMİLE, ASİSTAN, ASİDİTE, ASİDİZM, ASİDÜRİ, ASİLMAK, ASİNATA, ASİTLİK

6 harfli kelimeler

ASİLİK, ASİDİK, ASİDOZ, ASİNER, ASİNUS, ASİRİK, ASİTES, ASİTLİ, ASİYDE

5 harfli kelimeler

ASİDE, ASİST, ASİLE, ASİNİ, ASİYE

4 harfli kelimeler

ASİT, ASİK, ASİL

3 harfli kelimeler

ASİ

Bazı kelimelerin anlamları

ASİ

Başkaldırıcı. Dikbaşlı.

ASİMİLASYON

Özümleme. Benzeşme. Farklı kökenden gelen azınlıkları veya etnik grupları, bunların kültür birikimlerini, kimliklerini baskın doku ve yapı içinde eriterek yok etme.

ASİTLENDİRİCİ

Gıda maddelerinin kendi türlerine göre asitliğini yükselten maddelere verilen genel ad.

ASİRLEŞMEK

Çağdaşlaşmak.

ASİLEŞMEK

Karşı gelmek, başkaldırmak, isyan etmek.

ASİMETRİK

Bakışımsız.

ASİDOFİLİK

Asidik ortamda gelişen, asidik ortamı seven. Asit boyalarla kolayca boyanan. Asit boyalarla kolayca boyanan, asidofil, oksifilik. En iyi biçimde asitli ortamlarda üreyebilen, asidofil.

ASİSTANLIK

Asistan, araştırma görevlisi olma durumu. Asistanın görevi.

ASİSTOLİZM

Şok.

ASİLZADELİK

Soyluluk.

ASİLTRANSFERAZ

Asil gruplarının taşınmasını katalizleyen herhangi bir enzim grubu, açiltransferaz. Asil gruplarının taşınmasını katalizleyen herhangi bir enzim grubu; asetiltransferaz gibi. Açiltransferaz.

ASİTÖLÇER

Bir asidin özelliğini, konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz, asidimetre.

ASİPENSERİN

Mersin balıklarının gonadlarından elde edilen ve toksik olduğu ileri sürülen bir madde.

ASİNİTRAZOL

Histomonaslara karşı etkili, nitrotiyazol türevi bir antiparaziter ilaç.

ASİDİMETRE

Asitölçer.

ASİDOREZİSTANS

Aside dayanıklı.

  -   -   -  

Anlamında ASİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ASİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ARABANKÜRDİ

Klasik Türk müziğinde az kullanılmış birleşik bir makam.

ANAYASA

Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi. Temel, esas.

AMİT

Amonyağın hidrojeni yerine bir asit kökünün geçmesiyle oluşan birleşiklerin sınıf adı.

ACEMAŞİRAN

Klasik Türk müziğinde kullanılan şet makamlarından biri.

ANTİDEMOKRATİK

Demokrasiye aykırı olan.

ARKAİK

Güzel sanatlarda klasik çağ öncesinden kalan. Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan (eski söz veya deyim).

ACEM

Klasik Türk müziğinde mi notasına yakın bir perde. İran ülkesi. İranlı.

ASAL

Esasla ilgili, asıl ve temel olanla ilgili, esasi.

ALKALİK

İçinde alkali bulunan, kalevi, antiasit.

AGORA

Yunan klasik devrinde, sitenin yönetim, politika ve ticaret işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan, halk meydanı.

ARSENİK

Atom numarası 33, atom ağırlığı 74,91, yoğunluğu 5,7 olan, atmosfer basıncı altında 450 °C'de süblimleşen, maden filizlerinde çok yaygın bulunan, metal görünümünde basit element, sıçanotu, zırnık (simgesi As).

ACILAŞMAK

Tadı bozulmak, acı olmak. Konuşma sert bir durum almak, kırıcılaşmak. Dokunaklı duruma gelmek. Yemlerde genellikle yağ asitlerinin oksidasyonu ve hidroliz sonucu uygun olmayan koku ve tat meydana gelmek.

ARABAN

Klasik Türk müziğinde bir makam. Gaziantep iline bağlı ilçelerden biri.

ASETAT

Asetik asidin tuzu veya esteri, saydam.

ALDEHİT

Alkolleri oksitlendirme veya asitleri indirgeme yolu ile elde edilen uçucu bir sıvı.

ACEMKÜRDİ

Klasik Türk müziğinde birleşik bir makam.

ARENA

Boğa güreşi, yarış, oyun vb. gösteriler yapılmış olan alan. Siyasi çekişmelerin geçtiği yer.

ACEMBUSELİK

Klasik Türk müziğinde kullanılan birleşik bir makam.

ASİLEŞME

Asileşmek işi.

ASALET

Soyluluk. Yazıda veya sözde bayağı söz ve deyim bulunmaması durumu. Asillik. Bir görevi yüklenmiş olma, o görevin sahibi olma, vekillik karşıtı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük