ASFALTLAYABİLMEK Nedir?

ASFALTLAYABİLMEK kelimesi ilk harfi A ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında a sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi s , üçüncü harfi f , dördüncü harfi a , beşinci harfi l , altıncı harfi t , yedinci harfi l , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi y , onuncu harfi a , onbirinci harfi b , onikinci harfi i , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi e , onaltıncı harfi k şeklindedir. Başı a sonu k olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ASFALTLAYABİLMEK anlamı

Asfaltlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

ASFALTLAYABİLMEK hakkında bilgiler

ASFALTLAYABİLMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük