ASETOBAKTERLER Nedir?

ASETOBAKTERLER kelimesi ilk harfi A ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında a sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi s , üçüncü harfi e , dördüncü harfi t , beşinci harfi o , altıncı harfi b , yedinci harfi a , sekizinci harfi k , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi e , onbirinci harfi r , onikinci harfi l , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi r şeklindedir. Başı a sonu r olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ASETOBAKTERLER anlamı

Etil alkolü okside ederek asetik asit meydana getiren bakteriler.

ASETOBAKTERLER hakkında bilgiler

ASETOBAKTERLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük