ASCARİDİDAE Nedir?

ASCARİDİDAE kelimesi ilk harfi A ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında a sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi s , üçüncü harfi c , dördüncü harfi a , beşinci harfi r , altıncı harfi i , yedinci harfi d , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi d , onuncu harfi a , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı a sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ASCARİDİDAE anlamı

Ascaris, Parascaris, Toxascaris ve Toxocara cinslerini içine alan askarit ailesi. Bu ailede bulunan birçok tür insan dâhil birçok memelinin bağırsaklarında parazitlenmektedir. Üç loblu ön kısma sahip olmaları ve erkeklerde bursa copulatrix'in bulunmayışıyla ayırt edilirler.

ASCARİDİDAE hakkında bilgiler

ASCARİDİDAE ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük