Sonu AS ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "as" olan, toplam 319 adet kelime bulunmaktadır. Sonu as ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında as olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde as olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

PENTATRİCHOMONAS

14 harfli kelimeler

HEPATOPANKREAS, TRİTRİCHOMONAS

13 harfli kelimeler

TIRTIRLIMAKAS

12 harfli kelimeler

HERPETOMONAS, HİPOSPADİYAS, PİYASTRELLAS, RETORTAMONAS, TARAKLIMAKAS

11 harfli kelimeler

MUSİKİŞİNAS, VAZİFEŞİNAS, EKSTREMİTAS, ENTEROMONAS, KARACAİLYAS, PSEUDOMONAS, SARICAİLYAS, TRİCHOMONAS, TUBEROSİTAS

10 harfli kelimeler

CİHANŞİNAS, HATIRŞİNAS, KADİRŞİNAS, NİMETŞİNAS, REDDİMİRAS, CARISPALAS, DUPLİKİTAS, EPİSPADİAS, ERİSİPELAS, HARHARİYAS, HIZIRİLYAS, HİSTOMONAS, KARASAVLAS, KILLINADAS, KOLLUMAKAS, NANNOMONAS, PLEKSİGLAS, SARITOPPAS, TRİKOMONAS

9 harfli kelimeler

ASPARAGAS, BEHERGLAS, FİBERGLAS, HARHARYAS, AEROMONAS, DUMBULBAS, EMİRİLYAS, HACIİLYAS, İHTİYOMAS, KARAİLYAS, KARATAMAS, KATKATTAS, KÖSEİLYAS, MEMELİPAS, SÜPERKLAS

8 harfli kelimeler

HAKŞİNAS, KONTRBAS, MUHASSAS, MURAHHAS, MÜŞAHHAS, PANKREAS, VASİSTAS, AHİİLYAS, ALATARAS, ALEMİNAS, ANKIRNAS, CONGAMAS, ÇANTIRAS, GALHABAS, GAYIHTAS, HASALHAS, KOAGULAS, KÖRABBAS, PUBERTAS, TAVRALAS

7 harfli kelimeler

İHTİLAS, İHTİRAS, İHTİSAS, İKTİBAS, İLTİBAS, İLTİMAS, İMTİSAS, İSTİNAS, PANKRAS, ALTIPAS, ANDİKAS, AVUSTAS, BALALAS, BASABAS, IPIPRAS, IRAMBAS, IRAMPAS, İLANPAS, KARAMAS, KARAPAS, KAVİTAS, KİALMAS, KOLAKAS, OKRİBAS, PATANAS, PİRAYAS, SUYİGAS, TASANAS, TIRAKAS, ZİMİLAS

6 harfli kelimeler

ANANAS, BAYPAS, DESSAS, HASSAS, KARKAS, KISTAS, KUMPAS, KÜRKAS, MAHLAS, MANYAS, MİKYAS, ÖRTBAS, PASPAS, RAKKAS, SUMBAS, ADAMAS, ANAMAS, BASBAS, BEYMAS, CANFAS, CAYNAS, CİMLAS, CİNNAS, ÇABRAS, ÇAVRAS, DEYYAS, FASFAS, FİNNAS, FURNAS, GASGAS, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

ABBAS, AKPAS, ATLAS, BADAS, BEKAS, CİNAS, ELMAS, ESPAS, EŞHAS, HAKAS, HALAS, HAVAS, İFLAS, İHDAS, İHLAS, İHSAS, KALAS, KAVAS, KISAS, KIYAS, KUDAS, LİBAS, MAKAS, MANAS, MELAS, MİRAS, MOLAS, MÜMAS, NADAS, PALAS, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

ESAS, KLAS, TRAS, ABAS, APAS, ASAS, AYAS, GRAS, İLAS

3 harfli kelimeler

BAS, HAS, KAS, MAS, NAS, PAS, TAS, YAS, DAS, FAS, GAS, LAS, RAS

2 harfli kelimeler

AS

Bazı kelimelerin anlamları

AS

Kakım. Bir işte başta gelen (kimse veya şey). İskambil, domino vb. oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya taş, birli, bey. Arsenik elementinin simgesi.

PSEUDOMONAS

Gram negatif, hareketli, sporsuz, kapsülsüz, kısa çomak biçiminde bir bakteri cinsi. Soğukta saklanan gıdaların bozulmasında önemli rol oynayan, Gram negatif, aerobik, birkaç türü isteğe bağlı anaerob, genellikle hareketli, çubuk biçiminde olan bakteri cinsi.

EKSTREMİTAS

Kol-bacak, taraf, uç, en dış uç.

VAZİFEŞİNAS

Ödevine, işine bağlı.

ENTEROMONAS

Diplomonadida takımında, Enteromonadina alt takımında bulunan bir tanesi posteriyöre yönelen dört adet kamçıya sahip bağırsaklara yerleşen parazitik protozoa cinsi.

RETORTAMONAS

Zoomastigophorea sınıfında, Retortamonadida takımında bulunan, çeşitli böceklerde, sürüngenlerde memelilerde parazitlenen biri arkaya yönelen ön kısmında iki kamçıya sahip, patojen olmayan ve bağırsaklara yerleşen protozoa cinsi.

TRİTRİCHOMONAS

Kimi sınıflandırma sistemlerinde üç adet ön kamçıya sahip Trichomonas türlerine verilen ad.

HERPETOMONAS

Trypanosomatidae.

TIRTIRLIMAKAS

Deriyi süs yaparak kesen makas. (Aksaray Niğde).

MUSİKİŞİNAS

Müzikle uğraşan.

KARACAİLYAS

İçel kenti, Kazanlı nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

HEPATOPANKREAS

Salyangozlarda bulunan ve trematodların sporokist evreden serker evresinea geçtiği glanduler organ. Birçok omurgasız hayvanlarda bulunan bir sindirim bezi olup yüksek yapılı hayvanlardaki karaciğer ve pankreasın görevine benzer bir görevi vardır.

HİPOSPADİYAS

Erkeklerde, üretranın glans penisin ucu yerine, penisin alt yüzünden dışarıya açılması.

PİYASTRELLAS

Değişik büyüklükte maden parçalarından oluşmuş, soytarıların çaldığı bir çalgı.

PENTATRİCHOMONAS

Beş adet anteriyor falgelluma sahip, Trichomonas cinsini içeren parazitik protozoa.

TARAKLIMAKAS

Dişli berber makası. (Bursa; Aksaray Niğde).

  -   -   -  

Anlamında AS bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AS geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABANOZ

Abanozgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adı. Bu tahtadan yapılmış. Bu ağacın ağır, sert ve siyah renkli tahtası. Koyu, parlak siyah. Bu renkte olan.

ABAJUR

Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek için kullanılan, kâğıt, kumaş, maden veya renkli camdan yapılmış lamba siperi. Genellikle üzeri siperli masa lambası veya ayaklı lamba.

ABONE

Süreli yayınları, parasını önceden ödeyerek alma işi. Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapan kimse, sürdürümcü. Bir yere gitmeyi alışkanlık hâline getiren (kimse).

ABDAL

Gezgin derviş. Tasavvufta manevi üst bir rütbe. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı.

ABA

Abla. Bu kumaştan yapılmış yakasız ve uzun üstlük. Bu kumaştan yapılan. Kepenek. Yünün dövülmesiyle yapılmış olan kalın ve kaba kumaş. Bu kumaştan yapılmış olan ve dervişlerce giyilen hırka. Anne.

ABANOZGİLLER

İki çeneklilerden, sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası.

ABACI

Aba yapan ya da satan kimse. Asalak. Bedavacı. Abadan giyecek yapan veya satan kimse.

ABBAS

"Yola çıkacak veya ölümü yaklaşan kimse" anlamlarındaki Abbas yolcu deyiminde geçen bir söz.

ABONMAN

Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılmış olan anlaşma, sürdürüm. Abone olma durumunu gösteren belge. Kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen bilet veya kart.

ABUS

Somurtkan (kimse). Çatık, asık (yüz). Garip, acayip.

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

ABORDA

Bir deniz teknesinin başka bir tekneye, bir iskeleye veya bir rıhtıma yanını vererek yanaşması.

ABANDIRMAK

Bir kimsenin bir yere veya bir kimseye yaslanmasını sağlamak. Bir hayvanı yere çöktürmek.

ABARTISIZ

Olduğu gibi gösterilen, abartmasız, mübalağasız. Abartmadan, abartısız olarak, mübalağasız bir biçimde.

ABANDONE

Boks sporunda dövüşemeyecek duruma gelen boksörün karşılaşmayı yarıda bırakması. Herhangi bir olay karşısında çaresiz duruma düşme.

ABANMAK

Eğilerek bir şeyin, bir kimsenin üzerine kapanmak. Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak. Bir şeyin veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak. Birine yük olarak onun sırtından geçinmeye çalışmak. Boksta karşılaşma sırasında rakibine yaslanmak. Futbolda topa olanca gücüyle vurmak.

ABRAKADABRA

Eski çağlarda bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan büyülü söz. Sihirbazların sıkça kullandığı büyü sözü.

ACAR

Atılgan. Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik. Yeni. Güneybatı Kafkasya'nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk, Acara.

ABANA

Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri.

ABARTMAK

Bir nesneyi veya durumu olduğundan daha önemli, daha büyük veya daha çok göstermek, mübalağa etmek. Bir iş, bir davranış vb.nde gereğinden fazlasına kaçmak, aşırıya kaçmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük