ARPA ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "arpa" olan, toplam 49 adet kelime bulunmaktadır. arpa ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu arpa ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde arpa olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

ARPALIKİHSANİYE

13 harfli kelimeler

ARPACIKARAÇAY, ARPAÇSAKARLAR

11 harfli kelimeler

ARPAÇBAHŞİŞ, ARPALIUŞAĞI

10 harfli kelimeler

ARPADERESİ, ARPAGÜZELİ, ARPAKESMEZ, ARPALISEKİ

9 harfli kelimeler

ARPACILIK, ARPAÇAYIR, ARPADEREN, ARPAGEDİK, ARPALAMAK, ARPALANMA, ARPALIRAK, ARPARMIDI

8 harfli kelimeler

ARPALAMA, ARPAALAN, ARPACILI, ARPADERE, ARPAFULU, ARPAMBİÇ, ARPAÖREN, ARPASEKİ, ARPATEPE, ARPAYAZI, ARPAYERİ

7 harfli kelimeler

ARPACIK, ARPAÇAY, ARPAĞAN, ARPALIK, ARPACIL, ARPACUH, ARPACUK, ARPAGAN, ARPAĞCI, ARPAHAN, ARPAKÖY, ARPAMSI, ARPAÖZÜ

6 harfli kelimeler

ARPACI, ARPALI, ARPAÖZ

5 harfli kelimeler

ARPAÇ, ARPAD, ARPAĞ, ARPAK

4 harfli kelimeler

ARPA

Bazı kelimelerin anlamları

ARPA

Buğdaygillerden bir bitki (Hordeum vulgare). Rüşvet. Bu bitkinin ekmek ve bira yapımında kullanılan, hayvanlara yem olarak verilen taneleri.

ARPAKESMEZ

Kilis şehri, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

ARPADEREN

Tunceli şehri, Çemişgezek ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

ARPAÇSAKARLAR

İçel kenti, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

ARPALAMAK

Ağzına geleni söylemek, ne dediğini bilememek: Arpaladın yine. Çok yem yiyen hayvan, su içerek şişmek, ölmek.

ARPAÇBAHŞİŞ

İçel ili, Elvanlı nahiyesine bağlı bir yer.

ARPALISEKİ

Bitlis kenti, Kavakbaşı nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

ARPACIKARAÇAY

Tokat kenti, Sulusaray ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

ARPALIUŞAĞI

Hatay ili, Hassa belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

ARPACILIK

Arpacının yaptığı iş.

ARPAÇAYIR

Erzurum kenti, Aras nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

ARPAGEDİK

Hatay ili, Uluçınar bucağına bağlı bir bölge.

ARPALIKİHSANİYE

Kocaeli kenti, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

ARPADERESİ

Amasya kenti, Taşova ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Diyarbakır ilinde, Mermer bucağına bağlı bir yer. Hatay ili, İskenderun belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

ARPALANMA

Çok arpa yemekten ileri gelen bir hayvan hastalığı. Hıyar köklerinde arpaların bulunması.

ARPAGÜZELİ

Bir çeşit kalbur.

  -   -   -  

Anlamında ARPA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ARPA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ARPACI

Arpa alan ve satan kimse.

ARPAĞAN

Yabani arpa.

ANSIZIN

Hatıra gelmeyen bir sırada, ani, anide, aniden, ansız, apansız, apansızın, birden, birdenbire, dangadak, defaten, durup dururken, fücceten, gürpedek, larp, larpadak, patadak, pattadak, rappadak, şakkadak, şapadanak, şappadak, şırakkadak, bedaheten, fücceten, nagehan, vehleten.

ANATOMİ

İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih. Beden yapısı, gövde yapısı. Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı.

CİN

Dinî inanışa göre duyularla kavranamayan, insanlar gibi irade ve anlama yeteneğine sahip, ilahi emirlere uymakla yükümlü tutulan yaratık. Masallarda göze görünmeyen, türlü biçimlere girebilen, iyilik de kötülük de yapabilen yaratık. Akıllı, zeki, uyanık kimse. Buğday, arpa, yulaf vb.nden elde edilen ve ardıçla kokulandırılan bir alkollü içki türü, ardıç rakısı. Pamuklu, kalın kumaştan giysi veya pantolon.

BARİZ

Açık, göze çarpan, belirgin.

BOZA

Arpa, darı, mısır, buğday vb. tahılların hamurunun ekşitilmesiyle yapılmış olan koyuca, tatlı veya mayhoş içecek.

BUĞDAYGİLLER

Bir çeneklilerden, örneği buğday, yulaf, arpa, pirinç, çavdar, mısır, ayrık ve çayır otları, kamış, bambu olan, çiçekleri başak durumunda büyük bir bitki familyası.

AĞBENEKLİLİK

Arpada görülen mantar hastalığı (Pyrenophora).

BARSAM

Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir tür çarpan balığı (Trachinus vipera).

ARPALAMA

Atların ayaklarında görülen ve rahat yürümelerini önleyen bir hastalık. Çok arpa yemekten ileri gelen bir hayvan hastalığı.

ÇANGIRDAMAK

Düşerek veya birbirine çarparak gürültü çıkarmak.

ÇALKALAMAK

Sulu bir şeyi sarsarak veya çırparak karıştırmak. İçinde bir şey bulunan bir nesneyi sarsarak sallamak. Bir şeyi içinden su çarparak geçirmek yolu ile temizlemek. Vücudun göbek, kalça vb. yerini sürekli oynatmak. Sağlığının bozulmasına yol açmak. Tahılı sarsarak kalburdan geçirmek, elemek. Kuluçka yumurtalarını çevirmek.

BELİRGİN

Belirmiş durumda olan, göze çarpan, besbelli, açık, bariz, sarih. Açık bir biçimde.

ANIT

Önemli bir olayın veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide. Önemi ve değeri çok olan eser veya kişi.

AĞBENEK

Ağ görünüşünde olan, arpa yapraklarına yerleşerek oldukça önemli zararlara yol açan, açık veya koyu kahverengi asklı mantar. Bu mantarın yol açtığı ekin hastalığı.

ARPALIK

Arpa ekilen yer, arpa tarlası. Karşılıksız yarar sağlanılan yer veya kimse, yemlik. Osmanlılarda memurlara görevleri sırasında maaşlarına ek olarak, görevden ayrıldıktan sonra ise bir tür emeklilik maaşı olarak verilen gelir. Hayvanın dişinde bulunan ve hayvan yaşlandıkça silindiği için yaşını belli eden bir nişan. Arpa konulan yer.

ÇAĞILTI

Suyun, akarken taşlara, kayalara çarparak çıkardığı sesin adı.

BİRA

Arpa ile şerbetçi otunun mayalandırılmasıyla yapılmış olan bir içki, arpa suyu.

ÇAĞILDAMAK

Sular akarken taşlara, kayalara çarparak "çağıl çağıl" ses çıkarmak.