ARNAVUTLAŞTIRMAK Nedir?

ARNAVUTLAŞTIRMAK kelimesi ilk harfi A ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında a sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi r , üçüncü harfi n , dördüncü harfi a , beşinci harfi v , altıncı harfi u , yedinci harfi t , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi ş , onbirinci harfi t , onikinci harfi ı , onüçüncü harfi r , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi a , onaltıncı harfi k şeklindedir. Başı a sonu k olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ARNAVUTLAŞTIRMAK anlamı

Arnavut kimliğini kazandırmak.

ARNAVUTLAŞTIRMAK hakkında bilgiler

ARNAVUTLAŞTIRMAK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük