ARH ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "arh" olan, toplam 28 adet kelime bulunmaktadır. arh ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu arh ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde arh olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

ARHADAŞLOH, ARHALANMAK, ARHENOTOKİ

9 harfli kelimeler

ARHALAMAH, ARHALAMAK

8 harfli kelimeler

ARHALANÇ

7 harfli kelimeler

ARHADAŞ, ARHALIH, ARHALIK, ARHALOH, ARHALUH, ARHAYIN, ARHAYİN, ARHEYİN

6 harfli kelimeler

ARHAVİ, ARHABA, ARHALI, ARHALİ, ARHONT, ARHULİ, ARHURU

5 harfli kelimeler

ARHAÇ, ARHAN, ARHAP, ARHIŞ, ARHIT

4 harfli kelimeler

ARHA

3 harfli kelimeler

ARH

Bazı kelimelerin anlamları

ARH

Su yolu, ark. Dere, çay.

ARHALAMAH

Sahip çıkmak, yardım etmek, kayırmak.

ARHALIK

Hamal semeri, sırta yük alınacağı zaman konulan çul, çuval, keçe parçası, altlık. Dize kadar inen, kollu, önü ucuca bitişen dik ve kapalı yakalı hırka.

ARHALOH

Sırta alınan ve yük taşımakta kullanılan eşya, alet.

ARHAVİ

Artvin iline bağlı ilçelerden biri.

ARHALAMAK

Sahip çıkmak, yardım etmek, kayırmak. Sırtlamak. Arkalamak, sırtlamak, omzuna almak.

ARHENOTOKİ

En yaygın olarak Hymenoptera'larda görülen üreme biçimi. Bu üreme biçiminde dişiler diploit kromozomludur ve döllenmiş yumurtalardan çıkarlar. Oysa erkekler haploit kromozomludur ve partenogenetik olarak oluşurlar.

ARHADAŞ

Arkadaş. Arkadaş, karşılığı argadaş. Arkadaş, bk. ârhadaş. Arkadaş, ahbap.

ARHAYIN

Güvenilir, güvenli: Parasını bankaya bırakan arhayın olur.

ARHALANMAK

Güvenmek, güç almak.

ARHAYİN

Arkasının: bu derenin arhayin arkasında.

ARHALUH

Çocuk elbisesi, önlüğü.

ARHADAŞLOH

Arkadaşlık.

ARHALANÇ

Hamal semeri, sırta yük alınacağı zaman konulan çul, çuval, keçe parçası, altlık.

ARHEYİN

Emin: arheyin olmak.

ARHALIH

Hamal semeri, sırta yük alınacağı zaman konulan çul, çuval, keçe parçası, altlık. Dize kadar inen, kollu, önü ucuca bitişen dik ve kapalı yakalı hırka.

  -   -   -  

Anlamında ARH bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ARH geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AYILMAK

Sarhoşluk, baygınlık vb. bir durumdan kurtulmak, kendine gelmek. Aklı başına gelip gerçeği görmek.

ÇIKARMA

Çıkarmak işi, emisyon. Düşman kıyılarına gemi, bot vb.nden asker indirme, asker çıkarma. Dört işlemden biri, çıkarmak işlemi, tarh.

ESRİMEK

Herhangi bir sebeple kendinden geçmek, gaşyolmak. Coşup kendinden geçmek, vecde gelmek. Mest olmak, sarhoş olmak.

ESRİTMEK

Sarhoş olmasına yol açmak, sarhoş etmek.

DAĞITIK

Kendinden geçmiş, sarhoş.

DUMANLAMAK

Dumanlı duruma getirmek. Dumana tutmak. Sarhoş etmek.

ESRAR

Gizler, sırlar. Hint kenevirinden çıkarılan ve kullanılacak miktara göre uyarıcı, sarhoş edici veya uyuşturucu etkileri olan bir madde.

AYIK

Sarhoşluğu ya da baygınlığı geçmiş olan. Sarhoşluğu geçmiş bir biçimde.

DUMANLI

Dumanı olan, duman çıkaran. Esrik, sarhoş. Sıkıntılı, bulanık. Sisli, sisle örtülü.

ESRİKLİK

Sarhoş olma durumu.

ESRİME

Sarhoş olma işi.

GÖCE

Tarhana, bulgur yapmak için kullanılan kabuğu soyulmuş ve kırılmış buğday. Yarılmış ve kırılmış bulgurdan yapılmış olan çorba.

DUMANLANMAK

Dumanlı duruma gelmek. Bulanmak, karışmak. Sarhoş olmak.

ÇIKARMAK

Birinin veya bir şeyin çıkmasını sağlamak, çıkmasına sebep olmak. Sonunu getirmek. Hatırlamak. Bulmak, ortaya koymak. Yapmak, üretmek. Giysi, ayakkabı vb.ni vücuttan ayırmak, soymak. Bir müzik parçasını notalarıyla çalmak. Boşaltmak. Sunmak. Göstermek. Üçüncü bir sayı elde etmek üzere belli bir sayıdan, daha az değerli başka bir sayı kadar birim eksiltmek, tarh etmek. Gidermek. Fotoğraf çektirmek. Resim yapmak. Söylemek. Öfke, hırs, acı vb.nin zararını çektirmek. İlgisini keserek uzaklaştırmak. Sağlamak, elde etmek. Anlamak, ne olduğunu bilmek, sezmek. Sindirim yolundan dışarı atmak, kusmak. Gibi göstermek, bir davranış yüklemek. Yayımlamak. Yollamak, göndermek.

ESRİK

Sarhoş.

BİTİRİMHANE

Kumarhane.

ESİRMEK

Sarhoş olmak. Aklını yitirmek, delirmek. Çok kızmak, sertleşmek.

BÜLBÜL

Karatavukgillerden, sesinin güzelliği ile tanınmış olan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos). Sesi çok güzel olan kimse.

ALKOLLÜ

Alkolden yapılmış. Sarhoş, içki içmiş (kimse).

ÇAKIRKEYİF

Yarı sarhoş. Yarı sarhoş bir durumda.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük