ARGASİDİOZİS Nedir?

ARGASİDİOZİS kelimesi ilk harfi A ve son harfi S olan bir kelimedir. Başında a sonunda s olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi r , üçüncü harfi g , dördüncü harfi a , beşinci harfi s , altıncı harfi i , yedinci harfi d , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi o , onuncu harfi z , onbirinci harfi i , onikinci harfi s şeklindedir. Başı a sonu s olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ARGASİDİOZİS anlamı

Argasid kenelerin neden olduğu hastalık.

ARGASİDİOZİS hakkında bilgiler

ARGASİDİOZİS ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.