ARENOBLASTOM Nedir?

ARENOBLASTOM kelimesi ilk harfi A ve son harfi M olan bir kelimedir. Başında a sonunda m olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi r , üçüncü harfi e , dördüncü harfi n , beşinci harfi o , altıncı harfi b , yedinci harfi l , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi s , onuncu harfi t , onbirinci harfi o , onikinci harfi m şeklindedir. Başı a sonu m olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ARENOBLASTOM anlamı

Yumurtalıklarda oluşan ve dişide erkeksi karakterlerin belirmesine neden olan bir tümör, yumurtalığın Sertoli-Leydig hücreli tümörü.

ARENOBLASTOM hakkında bilgiler

ARENOBLASTOM ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.