ARB ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "arb" olan, toplam 37 adet kelime bulunmaktadır. arb ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu arb ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde arb olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

ARBOVİRÜSLER

10 harfli kelimeler

ARBALANMAK, ARBANLAMAK, ARBANNAMAK

9 harfli kelimeler

ARBORETUM, ARBOVİRUS

8 harfli kelimeler

ARBİTRAJ, ARBANMAK, ARBAŞMAK, ARBEDECİ, ARBILMAK, ARBIŞMAK, ARBUSKÜL

7 harfli kelimeler

ARBALET, ARBACAN, ARBAÇAN, ARBADAN, ARBALIK, ARBANDA, ARBATAN, ARBIŞLI

6 harfli kelimeler

ARBEDE, ARBAÇI, ARBALI, ARBAZA

5 harfli kelimeler

ARBAS, ARBAŞ, ARBAZ, ARBET, ARBIL, ARBIŞ, ARBOR, ARBUL

Bazı kelimelerin anlamları

ARB

Harp (bk. harb).

ARBAŞMAK

Sarılmak.

ARBANMAK

Üzerine çullanmak, abanmak. Bir ağaca tırmanmaya çalışmak: Sizin kiraza arbanıp duruyordu.

ARBUSKÜL

Bitki kökü hücrelerindeki mantar miselleri.

ARBANLAMAK

Geniş adımlarla hızlı hızlı yürümek.

ARBALET

Kundaklı, tetikli yay.

ARBANNAMAK

Geniş adımlarla hızlı hızlı yürümek.

ARBORETUM

Ağaç parkı.

ARBOVİRUS

Bir RNA virüsu.

ARBILMAK

Abanmak, yaslanmak, dayanmak, yüklenmek. Asılmak, tutunmak, tırmanmak, takılmak, çıkmak. Atılmak, saldırmak. Binmek. Birisine yük olmak. Birinin üstüne abanmak. Birine yük olmak.

ARBACAN

Meyva toplamak için kullanılan üç ayaklı merdiven.

ARBİTRAJ

Ara kazanç.

ARBOVİRÜSLER

Eklem bacaklılar tarafından omurgalı konaklara taşınan ve bu konaklarda enfeksiyona yol açan virüsler.

ARBIŞMAK

Yoktan kavga çıkarmak. Tutmak, yapmak: Şu işi arbıştım. Abanmak, yaslanmak, dayanmak, yüklenmek. Asılmak, tutunmak, tırmanmak, takılmak, çıkmak. Atılmak, saldırmak. Binmek.

ARBEDECİ

Gürültülü kavga yapan, patırtı çıkaran kimse.

ARBALANMAK

Ağır gelen yana eğilmek, meyletmek.

  -   -   -  

Anlamında ARB bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ARB geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BARBARLIK

Barbar olma durumu.

BARBUTÇU

Barbut oynayan kimse.

BARBUNYAGİLLER

Dikenli yüzgeçliler alt takımına giren, vücutları iri pullarla kaplı, barbunya ve tekir türleri iyi bilinen bir familya.

BARBARCA

Barbara özgü. (barba'rca) Kaba ve kırıcı bir davranışla, barbarcasına.

BARYUM

Atom sayısı 56, yoğunluğu 3,78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir element (simgesi Ba).

BARBUNYA

Barbunyagillerden, kırmızı pullu, beyaz etli, kemikli bir balık, barbun (Mullus barbahıs). Taneleri yuvarlak, oval veya yassı, kırmızı benekli, bir tür fasulye.

BARBARLAŞMAK

Barbar gibi davranmak.

ATASÖZÜ

Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte söz, deme, mesel, sav, darbımesel.

BAKTERİDİ

Şarbon hücresi gibi hareketsiz bakteri.

BARBARLAŞMA

Barbarlaşmak işi.

ALBAY

Rütbesi yarbay ile tuğgeneral arasında bulunan ve asıl görevi alay komutanlığı olan üstsubay, miralay.

ASETİLEN

Renksiz, sarımsak kokulu, güçlü ve beyaz bir ışık vererek yanan hidrokarbonlu bir gaz.

ANTROK

Triyas devri katmanlarında bulunan, derisi dikenlilerden, deniz lalelerinin saplarını oluşturan kalsiyum karbonat birleşimli fosil.

ALOTROPİ

Karbon, fosfor vb. maddelerin fiziksel bakımdan ayrı özellikler gösterebilmesi durumu.

ALVEOL

Torba biçiminde küçük boşluk veya genişlemiş kısım. Akciğerde bronşçukların bittiği bölümde oksijen karbondioksit taşınmasını sağlayan minik kese biçimindeki boşlukların son ucu.

BENZEN

Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı. Benzin.

AMİN

Amonyaktaki hidrojen yerine, tek değerli hidrokarbonlu köklerin geçmesiyle oluşan ürünlerin genel adı.

ALKAN

Doymuş alifatik hidrokarbonların genel adı, parafin.

ARAGONİT

Beyaz, yeşil, mavimsi gri renkte billurlaşmış bir kalsiyum karbonat türü.

ALBÜMİN

Bitkilerin, hayvanların doku ve sıvılarında bulunan, birleşimi karbon, oksijen, azot, hidrojen ve kükürt olan, suda eriyen, beyaza yakın renkte, yapışkan özellikte bir protein.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük