ARAKLAYABİLMEK Nedir?

ARAKLAYABİLMEK kelimesi ilk harfi A ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında a sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi r , üçüncü harfi a , dördüncü harfi k , beşinci harfi l , altıncı harfi a , yedinci harfi y , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi b , onuncu harfi i , onbirinci harfi l , onikinci harfi m , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi k şeklindedir. Başı a sonu k olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ARAKLAYABİLMEK anlamı

Araklama imkânı veya olasılığı bulunmak.

ARAKLAYABİLMEK hakkında bilgiler

ARAKLAYABİLMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük