ARAKAHİ Nedir?

ARAKAHİ kelimesi ilk harfi A ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında a sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi r , üçüncü harfi a , dördüncü harfi k , beşinci harfi a , altıncı harfi h , yedinci harfi i şeklindedir. Başı a sonu i olan 7 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ARAKAHİ anlamı

Kuşlar (Aves) sınıfının, gökkuzgunumsular (Coraciiformes) takımının, tukangiller (Rhamphastidaê) familyasından, 44 cm kadar uzunlukla, madensel yeşil renkte, Brezilya'da yaşayan bir kuş türü. (Pteroglossus araçari), Gök-kuzgunumsular (Cora-ciiformes) takımının tukangiller (Rhamphastidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 44 cm. Madensel yeşil renktedir. Brezilyada yaşar.

ARAKAHİ hakkında bilgiler

ARAKAHİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük