ARABİNOKSİLANLAR Nedir?

ARABİNOKSİLANLAR kelimesi ilk harfi A ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında a sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi r , üçüncü harfi a , dördüncü harfi b , beşinci harfi i , altıncı harfi n , yedinci harfi o , sekizinci harfi k , dokuzuncu harfi s , onuncu harfi i , onbirinci harfi l , onikinci harfi a , onüçüncü harfi n , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi a , onaltıncı harfi r şeklindedir. Başı a sonu r olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ARABİNOKSİLANLAR anlamı

Buğday, çavdar ve tritikalede bulunan, sindirimi zorlaştırarak tane yemin metabolik enerjisi kullanımını düşüren nişasta tabiatında olmayan polisakkaritler.

ARABİNOKSİLANLAR hakkında bilgiler

ARABİNOKSİLANLAR ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük