ARAŞTIRIVERMEK Nedir?

ARAŞTIRIVERMEK kelimesi ilk harfi A ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında a sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi r , üçüncü harfi a , dördüncü harfi ş , beşinci harfi t , altıncı harfi ı , yedinci harfi r , sekizinci harfi ı , dokuzuncu harfi v , onuncu harfi e , onbirinci harfi r , onikinci harfi m , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi k şeklindedir. Başı a sonu k olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ARAŞTIRIVERMEK anlamı

Çabucak araştırmak.

ARAŞTIRIVERMEK hakkında bilgiler

ARAŞTIRIVERMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük