Sonu ARH ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "arh" olan, toplam 8 adet kelime bulunmaktadır. Sonu arh ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında arh olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde arh olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

6 harfli kelimeler

EKSARH

4 harfli kelimeler

NARH, TARH, BARH, ÇARH, HARH, MARH

3 harfli kelimeler

ARH

Bazı kelimelerin anlamları

ARH

Su yolu, ark. Dere, çay.

NARH

Tüketiciyi korumak amacıyla, özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmî makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat.

TARH

Bahçelerde çiçek dikmeye ayrılmış yer. Çıkarma. Vergi koyma.

EKSARH

Doğu kilisesinde başpapaza verilen san. Bizans İmparatorluğunun Afrika ve kalyadaki valilerinin sanı.

ÇARH

Lavabo, banyo. Kapı mandalı. Değirmen türbünü. Ağartma taşı. Köy evlerinde banyo. Çark. lavabo, evin bir köşesindeki banyo. Çark.

HARH

Su yolu, ark. Eski türkçe arık: ark. Ark.

BARH

Mal, mülk, ev-bark. Bark - ev barh: ev bark.

MARH

Çam çırası.

  -   -   -  

Anlamında ARH bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ARH geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ESRİKLİK

Sarhoş olma durumu.

ESİRMEK

Sarhoş olmak. Aklını yitirmek, delirmek. Çok kızmak, sertleşmek.

ESRİK

Sarhoş.

ÇAKIRKEYİF

Yarı sarhoş. Yarı sarhoş bir durumda.

ESRAR

Gizler, sırlar. Hint kenevirinden çıkarılan ve kullanılacak miktara göre uyarıcı, sarhoş edici veya uyuşturucu etkileri olan bir madde.

DUMANLAMAK

Dumanlı duruma getirmek. Dumana tutmak. Sarhoş etmek.

DUMANLANMAK

Dumanlı duruma gelmek. Bulanmak, karışmak. Sarhoş olmak.

ÇIKARMAK

Birinin veya bir şeyin çıkmasını sağlamak, çıkmasına sebep olmak. Sonunu getirmek. Hatırlamak. Bulmak, ortaya koymak. Yapmak, üretmek. Giysi, ayakkabı vb.ni vücuttan ayırmak, soymak. Bir müzik parçasını notalarıyla çalmak. Boşaltmak. Sunmak. Göstermek. Üçüncü bir sayı elde etmek üzere belli bir sayıdan, daha az değerli başka bir sayı kadar birim eksiltmek, tarh etmek. Gidermek. Fotoğraf çektirmek. Resim yapmak. Söylemek. Öfke, hırs, acı vb.nin zararını çektirmek. İlgisini keserek uzaklaştırmak. Sağlamak, elde etmek. Anlamak, ne olduğunu bilmek, sezmek. Sindirim yolundan dışarı atmak, kusmak. Gibi göstermek, bir davranış yüklemek. Yayımlamak. Yollamak, göndermek.

AYIK

Sarhoşluğu ya da baygınlığı geçmiş olan. Sarhoşluğu geçmiş bir biçimde.

DAĞITIK

Kendinden geçmiş, sarhoş.

ESRİME

Sarhoş olma işi.

AYILMAK

Sarhoşluk, baygınlık vb. bir durumdan kurtulmak, kendine gelmek. Aklı başına gelip gerçeği görmek.

BİTİRİMHANE

Kumarhane.

GÖCE

Tarhana, bulgur yapmak için kullanılan kabuğu soyulmuş ve kırılmış buğday. Yarılmış ve kırılmış bulgurdan yapılmış olan çorba.

ÇIKARMA

Çıkarmak işi, emisyon. Düşman kıyılarına gemi, bot vb.nden asker indirme, asker çıkarma. Dört işlemden biri, çıkarmak işlemi, tarh.

DUMANLI

Dumanı olan, duman çıkaran. Esrik, sarhoş. Sıkıntılı, bulanık. Sisli, sisle örtülü.

BÜLBÜL

Karatavukgillerden, sesinin güzelliği ile tanınmış olan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos). Sesi çok güzel olan kimse.

ESRİTMEK

Sarhoş olmasına yol açmak, sarhoş etmek.

ESRİMEK

Herhangi bir sebeple kendinden geçmek, gaşyolmak. Coşup kendinden geçmek, vecde gelmek. Mest olmak, sarhoş olmak.

ALKOLLÜ

Alkolden yapılmış. Sarhoş, içki içmiş (kimse).