ARIZALANIVERMEK Nedir?

ARIZALANIVERMEK kelimesi ilk harfi A ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında a sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi r , üçüncü harfi ı , dördüncü harfi z , beşinci harfi a , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi ı , onuncu harfi v , onbirinci harfi e , onikinci harfi r , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı a sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ARIZALANIVERMEK anlamı

Çabucak arıza yapmak.

ARIZALANIVERMEK hakkında bilgiler

ARIZALANIVERMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük