ANTİPARAZİTER Nedir?

ANTİPARAZİTER kelimesi ilk harfi A ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında a sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi n , üçüncü harfi t , dördüncü harfi i , beşinci harfi p , altıncı harfi a , yedinci harfi r , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi z , onuncu harfi i , onbirinci harfi t , onikinci harfi e , onüçüncü harfi r şeklindedir. Başı a sonu r olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ANTİPARAZİTER anlamı

Antiparazit.

ANTİPARAZİTER hakkında bilgiler

ANTİPARAZİTER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük