ANTİKOMPLEMENT Nedir?

ANTİKOMPLEMENT kelimesi ilk harfi A ve son harfi T olan bir kelimedir. Başında a sonunda t olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi n , üçüncü harfi t , dördüncü harfi i , beşinci harfi k , altıncı harfi o , yedinci harfi m , sekizinci harfi p , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi e , onbirinci harfi m , onikinci harfi e , onüçüncü harfi n , ondördüncü harfi t şeklindedir. Başı a sonu t olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ANTİKOMPLEMENT anlamı

Komplementin etkisini ortadan kaldıran antikor.

ANTİKOMPLEMENT hakkında bilgiler

ANTİKOMPLEMENT ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük