ANTİANAFİLAKSİ Nedir?

ANTİANAFİLAKSİ kelimesi ilk harfi A ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında a sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi n , üçüncü harfi t , dördüncü harfi i , beşinci harfi a , altıncı harfi n , yedinci harfi a , sekizinci harfi f , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi l , onbirinci harfi a , onikinci harfi k , onüçüncü harfi s , ondördüncü harfi i şeklindedir. Başı a sonu i olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ANTİANAFİLAKSİ anlamı

Anafilaksiyi gideren, anafilaksiye karşı.

ANTİANAFİLAKSİ hakkında bilgiler

ANTİANAFİLAKSİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük