Sonu ANSIZ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ansız" olan, toplam 55 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ansız ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ansız olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ansız olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

ANTRENMANSIZ

11 harfli kelimeler

ANGAJMANSIZ, KUMANDANSIZ, RANDIMANSIZ

10 harfli kelimeler

HEYECANSIZ, CAMEKANSIZ

9 harfli kelimeler

DERMANSIZ, DESTANSIZ, FİSTANSIZ, NOKSANSIZ, VİCDANSIZ, HÜSRANSIZ, KATRANSIZ, MİNTANSIZ, SALKANSIZ

8 harfli kelimeler

DUMANSIZ, İDMANSIZ, İNSANSIZ, NİŞANSIZ, ORMANSIZ, PAYANSIZ, TABANSIZ, VATANSIZ, YALANSIZ, ZAMANSIZ, ZİYANSIZ, AYRANSIZ, ÇOBANSIZ, DABANSIZ, FIRANSIZ, HORANSIZ, İMKANSIZ, SAPANSIZ, UNVANSIZ, YILANSIZ, YORANSIZ

7 harfli kelimeler

AMANSIZ, APANSIZ, EZANSIZ, FRANSIZ, İMANSIZ, İNANSIZ, İZANSIZ, ORANSIZ, PLANSIZ, ABANSIZ, PUANSIZ

6 harfli kelimeler

CANSIZ, KANSIZ, SANSIZ, YANSIZ, ÇANSIZ, GANSIZ, ŞANSIZ

5 harfli kelimeler

ANSIZ

Bazı kelimelerin anlamları

ANSIZ

Anlayışsız, akılsız. (a'nsız) Ansızın.

NOKSANSIZ

Eksiksiz. Eksiksiz bir biçimde.

KATRANSIZ

Katranı olmayan.

DERMANSIZ

Bitkin.

MİNTANSIZ

Mintan giymemiş. Mintanı olmayan.

VİCDANSIZ

Vicdanı olmayan.

DESTANSIZ

Destanı olmayan, içinde destan bulunmayan.

FİSTANSIZ

Fistan giymemiş.

ANTRENMANSIZ

Antrenmanı olmayan, idmansız.

KUMANDANSIZ

Kumandanı olmayan.

RANDIMANSIZ

Randımanı olmayan.

ANGAJMANSIZ

Bağlantısız.

HÜSRANSIZ

Hüsran içinde bulunmayan.

HEYECANSIZ

Çabuk, kolay heyecanlanmayan. Heyecanla yapılmayan. Heyecanı olmayan. Heyecan vermeyen.

SALKANSIZ

Alık, uyuşuk kişi.

CAMEKANSIZ

Camekânı olmayan.

  -   -   -  

Anlamında ANSIZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ANSIZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BASTIRMAK

Basma işini yaptırmak. Gidermek. Zararlı bir olayı önlemek. Hemen söylemek. Baskı yapmak, üzerine iyice düşmek. Durdurmak. Üstünlüğünü göstermek. Bir kumaşın kenarını kıvırıp dikmek. Birdenbire gerçekleşmek ve pek çok etki göstermek. Kümes hayvanlarını kuluçkaya yatırmak. Ansızın birinin yanına gitmek.

ANEMİ

Kansızlık.

ANİDEN

Ansızın.

APANSIZIN

Ansızın.

ANEMİK

Kansız.

AD

Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim. Sayma. Sayılma. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu.

APANSIZ

Ansızın.

BAĞLANTISIZ

Aralarında bağlantı bulunmayan, irtibatsız, rabıtasız, angajmansız. Askerî, siyasi yönden hiçbir bloka bağlı olmayan (ülke), bloksuz.

BAĞLANTISIZLIK

Bağlantısız olma durumu, irtibatsızlık, angajmansızlık.

ANİDE

Ansızın.

BEDAHETEN

Ansızın. Düşünmeksizin.

AMANSIZLIK

Amansız olma durumu.

BEKLENMEDİK

Beklenmeyen, umulmayan. Birdenbire, ansızın olan.

ANLAYIŞSIZLIK

Anlayış kıtlığı, kafasızlık, kalın kafalılık, vurdumduymazlık, izansızlık, gabilik. Hoşgörüsüzlük.

ANLAYIŞSIZ

Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi. Hoşgörüsüz.

ALDANMAK

Görünüşe bakarak yanlış bir yargıya varmak, yanılmak. Hayal kırıklığına uğramak. Havanın birden ısınmasıyla zamansız açan çiçek, soğuk sebebiyle donmak. Bir hileye, bir yalana kanmak. Avunmak, oyalanmak.

ANSIZIN

Hatıra gelmeyen bir sırada, ani, anide, aniden, ansız, apansız, apansızın, birden, birdenbire, dangadak, defaten, durup dururken, fücceten, gürpedek, larp, larpadak, patadak, pattadak, rappadak, şakkadak, şapadanak, şappadak, şırakkadak, bedaheten, fücceten, nagehan, vehleten.

AMANSIZCA

Öldürücü bir durumda, acımasız olarak, amansızcasına. Hoşgörüsüz olarak, amansızcasına.

ANTRENMANSIZLIK

İdmansızlık.

BASKIN

Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme. Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, başat, hâkim, dominant. Sertlik, zorluk bakımından üstün. Su basması, sel. Ansızın çıkagelme. Kısa süreli, beklenmedik saldırı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük