ANSIZ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ansız" olan, toplam 8 adet kelime bulunmaktadır. ansız ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ansız ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ansız olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

ANSIZLAMADAN

10 harfli kelimeler

ANSIZDALIK

8 harfli kelimeler

ANSIZDAN, ANSIZLIK

7 harfli kelimeler

ANSIZIN, ANSIZCA, ANSIZLA

5 harfli kelimeler

ANSIZ

Bazı kelimelerin anlamları

ANSIZ

Anlayışsız, akılsız. (a'nsız) Ansızın.

ANSIZIN

Hatıra gelmeyen bir sırada, ani, anide, aniden, ansız, apansız, apansızın, birden, birdenbire, dangadak, defaten, durup dururken, fücceten, gürpedek, larp, larpadak, patadak, pattadak, rappadak, şakkadak, şapadanak, şappadak, şırakkadak, bedaheten, fücceten, nagehan, vehleten.

ANSIZDAN

Habersiz, birdenbire, ansızın. Birdenbire, ansızın.

ANSIZDALIK

Ansızın olmak hali.

ANSIZLA

Ansızın, birden bire, o bulunmadığı halde, onsuz.

ANSIZLAMADAN

Habersiz, birdenbire, ansızın.

ANSIZLIK

Hayâsızlık, terbiyesizlik. Ansızın olma hali.

ANSIZCA

Habersiz, birdenbire, ansızın. İzmir şehri, Kemalpaşa ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

  -   -   -  

Anlamında ANSIZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ANSIZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ANTRENMANSIZLIK

İdmansızlık.

ANİDE

Ansızın.

ANEMİK

Kansız.

BASKIN

Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme. Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, başat, hâkim, dominant. Sertlik, zorluk bakımından üstün. Su basması, sel. Ansızın çıkagelme. Kısa süreli, beklenmedik saldırı.

AMANSIZLIK

Amansız olma durumu.

ANLAYIŞSIZLIK

Anlayış kıtlığı, kafasızlık, kalın kafalılık, vurdumduymazlık, izansızlık, gabilik. Hoşgörüsüzlük.

APANSIZIN

Ansızın.

APANSIZ

Ansızın.

ANEMİ

Kansızlık.

ALDANMAK

Görünüşe bakarak yanlış bir yargıya varmak, yanılmak. Hayal kırıklığına uğramak. Havanın birden ısınmasıyla zamansız açan çiçek, soğuk sebebiyle donmak. Bir hileye, bir yalana kanmak. Avunmak, oyalanmak.

BASTIRMAK

Basma işini yaptırmak. Gidermek. Zararlı bir olayı önlemek. Hemen söylemek. Baskı yapmak, üzerine iyice düşmek. Durdurmak. Üstünlüğünü göstermek. Bir kumaşın kenarını kıvırıp dikmek. Birdenbire gerçekleşmek ve pek çok etki göstermek. Kümes hayvanlarını kuluçkaya yatırmak. Ansızın birinin yanına gitmek.

BAĞLANTISIZLIK

Bağlantısız olma durumu, irtibatsızlık, angajmansızlık.

ANLAYIŞSIZ

Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi. Hoşgörüsüz.

ANİDEN

Ansızın.

AD

Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim. Sayma. Sayılma. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu.

BEKLENMEDİK

Beklenmeyen, umulmayan. Birdenbire, ansızın olan.

AMANSIZCA

Öldürücü bir durumda, acımasız olarak, amansızcasına. Hoşgörüsüz olarak, amansızcasına.

BAĞLANTISIZ

Aralarında bağlantı bulunmayan, irtibatsız, rabıtasız, angajmansız. Askerî, siyasi yönden hiçbir bloka bağlı olmayan (ülke), bloksuz.

ANTRENMANSIZ

Antrenmanı olmayan, idmansız.

BEDAHETEN

Ansızın. Düşünmeksizin.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük