ANSIZ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ansız" olan, toplam 8 adet kelime bulunmaktadır. ansız ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ansız ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ansız olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

ANSIZLAMADAN

10 harfli kelimeler

ANSIZDALIK

8 harfli kelimeler

ANSIZDAN, ANSIZLIK

7 harfli kelimeler

ANSIZIN, ANSIZCA, ANSIZLA

5 harfli kelimeler

ANSIZ

Bazı kelimelerin anlamları

ANSIZ

Anlayışsız, akılsız. (a'nsız) Ansızın.

ANSIZLIK

Hayâsızlık, terbiyesizlik. Ansızın olma hali.

ANSIZCA

Habersiz, birdenbire, ansızın. İzmir şehri, Kemalpaşa ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

ANSIZDALIK

Ansızın olmak hali.

ANSIZIN

Hatıra gelmeyen bir sırada, ani, anide, aniden, ansız, apansız, apansızın, birden, birdenbire, dangadak, defaten, durup dururken, fücceten, gürpedek, larp, larpadak, patadak, pattadak, rappadak, şakkadak, şapadanak, şappadak, şırakkadak, bedaheten, fücceten, nagehan, vehleten.

ANSIZLAMADAN

Habersiz, birdenbire, ansızın.

ANSIZLA

Ansızın, birden bire, o bulunmadığı halde, onsuz.

ANSIZDAN

Habersiz, birdenbire, ansızın. Birdenbire, ansızın.

  -   -   -  

Anlamında ANSIZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ANSIZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BASTIRMAK

Basma işini yaptırmak. Gidermek. Zararlı bir olayı önlemek. Hemen söylemek. Baskı yapmak, üzerine iyice düşmek. Durdurmak. Üstünlüğünü göstermek. Bir kumaşın kenarını kıvırıp dikmek. Birdenbire gerçekleşmek ve pek çok etki göstermek. Kümes hayvanlarını kuluçkaya yatırmak. Ansızın birinin yanına gitmek.

ANİDE

Ansızın.

ANİDEN

Ansızın.

AMANSIZCA

Öldürücü bir durumda, acımasız olarak, amansızcasına. Hoşgörüsüz olarak, amansızcasına.

BEDAHETEN

Ansızın. Düşünmeksizin.

BAĞLANTISIZ

Aralarında bağlantı bulunmayan, irtibatsız, rabıtasız, angajmansız. Askerî, siyasi yönden hiçbir bloka bağlı olmayan (ülke), bloksuz.

ALDANMAK

Görünüşe bakarak yanlış bir yargıya varmak, yanılmak. Hayal kırıklığına uğramak. Havanın birden ısınmasıyla zamansız açan çiçek, soğuk sebebiyle donmak. Bir hileye, bir yalana kanmak. Avunmak, oyalanmak.

BEKLENMEDİK

Beklenmeyen, umulmayan. Birdenbire, ansızın olan.

ANTRENMANSIZLIK

İdmansızlık.

ANTRENMANSIZ

Antrenmanı olmayan, idmansız.

BAĞLANTISIZLIK

Bağlantısız olma durumu, irtibatsızlık, angajmansızlık.

ANLAYIŞSIZ

Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi. Hoşgörüsüz.

APANSIZIN

Ansızın.

ANEMİK

Kansız.

APANSIZ

Ansızın.

ANEMİ

Kansızlık.

ANLAYIŞSIZLIK

Anlayış kıtlığı, kafasızlık, kalın kafalılık, vurdumduymazlık, izansızlık, gabilik. Hoşgörüsüzlük.

AMANSIZLIK

Amansız olma durumu.

AD

Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim. Sayma. Sayılma. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu.

BASKIN

Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme. Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, başat, hâkim, dominant. Sertlik, zorluk bakımından üstün. Su basması, sel. Ansızın çıkagelme. Kısa süreli, beklenmedik saldırı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük